Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Изключватели

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Harmony XB5S

Виж повече

Schneider Harmony XPE

Виж повече

Schneider Electric Harmony XPE ATEX D

Виж повече

Schneider Harmony Preventa XY2 SB

Виж повече

Schneider Preventa XY2 AU

Виж повече

Крачни изключватели, биометрични превключватели и превключватели тип ръкохватка, станции за управление от гамите Harmony и Preventa на Schneider Electric

Какви изключватели предлагаме?

Често в индустриална среда, където има по-високо ниво на опасност, се използват устройства, които дават допълнителна защита на работника при пускане, управление и спиране на машините.

Такива са крачните изключватели със защитен капак XPE, станцията за управление с две ръце PREVENTA XY2 SB, активиращите превключватели, включващи XY2AU захват и XPSVC модул за наблюдение, биометричния ключ Harmony XB5S, производство на Schneider Electric.

Как функционират?

Крачните изключватели са решение за пускане и спиране на различни видове промишлени машини. Гамата XPE включва крачни изключватели с метален корпус за тежък режим на работа и крачни изключватели с пластмасов корпус за по-лек режим и нисък риск.

Те са със или без защитен капак, с една или две степени, със или без тригерен механизъм в свободно положение.

 

 

Снабдените със защитен капак крачни превключватели са за приложения, при които с всяко стартиране съществува високо ниво на опасност. Крачните превключватели без защитен капак са подходящи за приложения, при които стартирането е с намалено ниво на опасност.

Всички крачни превключватели, управлявани с педал, включват N/C + N/O контактен блок с бързо действие с положително отваряне и отговарят напълно на стандарт IEC 60947-5-1.

Предпазният капак над работния педал избягва риска от случайно задействане от човешко действие или от падащи предмети, което може да доведе до неволно стартиране на машината.

Задействащ механизъм (плочка за пръсти) позволява заключване на педал в покой (освободено положение). Изисква се положително действие върху плочата на пръстите, преди да може да се натисне педала, за да стартира машината.

При отпускане на педала за спиране на машината, тригерният механизъм зацепва отново и заключва педала. Защитният капак е много здрав и с размери, предвидени да побере всички видове обувки. Крачният превключвател е проектиран така, че педалът да е близо до земята и под удобен ъгъл.

Ергономичната станция за управление с две ръце PREVENTA XY2 SB е предназначена за управление на потенциално опасни машини. Тази станция за управление с две ръце предпазва операторите на машини както от промишлени злополуки, така и от заболявания, свързани с тяхната професия.

Контролната станция може да се монтира:

•  директно върху корпуса на машината

•  върху пиедестал, което позволява регулиране в 3 посоки

Активиращите превключватели, включващи XY2AU захват и XPSVC модул за наблюдение, позволяват упълномощен персонал да извършва операции по настройка, програмиране или поддръжка в близост до опасни зони на машини.

Тези операции често се извършват с намалена скорост и от оторизиран персонал с помощта на селектори със или без ключове. Освен това всеки човек в опасната зона трябва да бъде снабден с активиращ превключвател, за да се гарантира тяхната собствена безопасност.

Биометричен ключ Harmony XB5S

 

 

Биометричните превключватели от гамата Harmony XB5S са проектирани да контролират и осигуряват достъп до системи и машини чрез проверка на авторизацията на потребителите чрез разпознаване на пръстови отпечатъци.

Биометричните превключватели са в две категории:

•  Администратори, които вземат решение и управляват списъка с потребители – единствените хора, които могат да записват пръстовите отпечатъци в паметта на устройството.

•  Потребители, които са упълномощени да използват биометричния превключвател като контролно устройство – поне един от техните пръстови отпечатъци трябва да бъде записан в паметта на устройството. Достъпът се предоставя, когато пръстът е поставен върху сензорния екран.

USB превключвателите комуникират с компютъра чрез USB порт, за да управляват потребителската база данни. Тази база данни може да бъде визуализирана, запазена и дублирана от компютър с приложението XB5S Sof. Записите с пръстови отпечатъци могат да бъдат изтрити и в отсъствие на потребители.

Превключвателят работи на 24 V AC/DC и осигурява защита срещу:

•  обратна полярност

•  претоварване и късо съединение 

Какво е приложението на описаните продукти?

Пластмасовата гама крачни превключватели XPE е подходяща за приложения с лек режим като машини за дозиране, маркиране, шлосерска обработка, перфориране и др. Металната гама е за приложения с по-строги изисквания към работната среда като леене, заваряване в автомобилостроенето и др.

Schneider Electric предлага и метална гама за приложения в взривоопасна среда (зона 21 – 22).

Ергономичната станция за управление с две ръце PREVENTA XY2 SB e подходяща за използване в опасни зони. Намира приложение при работа, свързана със защита от преси, от ножици или гилотини, леярни, печатници и др.

Биометричните превключватели от гамата Harmony XB5S са предназначени за защитен достъп до машини чрез проверка на разрешението на потребителите посредством разпознаване на пръстови отпечатъци. Намира приложение при специфични или опасни процеси, процеси за сервизно обслужване или инсталиране.

За въпроси и консултации, можете да се доверите на ЕХНАТОН, като се обърнете към нашите експерти и да разчитате на тяхното професионално и квалифицирано съдействие.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.