Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Преобразуватели

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider аналогови преобразуватели – Zelio Analog

Виж повече

WAGO преобразуватели

Виж повече

Аналогови преобразуватели Schneider Electric, сигнални преобразуватели Wago

Какво представляват преобразувателите?

Работната среда може да се характеризира по различни начини. Например спрямо температурата, влажността или налягането, като стойностите на тези физически параметри се променят постоянно. При средствата за индустриална автоматизация, изходните сигнали, получени от даден сензор, превключвател или преобразувател съдържат резултати от измерванията и различни данни за състоянието. Те отиват в аналоговите и цифровите входове на системите за управление. Процесите в автоматизацията изискват поддържането на определени състояния при различните процеси, а за да се изпълни това условие е необходимо преобразуването на сигнали.

Това е изключително важно в области като преработвателната промишленост, където се използват стандартизирани електрически сигнали – ток с определен ампераж или напрежение с определен волтаж. Аналоговите преобразуватели се използват във всички видове електронни промишлени и автоматизирани системи за измерване като енергетика, воден сектор, минна, химическа, нефтена индустрия – навсякъде, където по време на производственият процес се измерва и регулира температура, налягане, ниво, дебит, маса, скорост и т. н.

Параметрите, които се измерват следва да бъдат снети с висока точност. За тази цел трябва да бъдат изолирани от атмосферни влияния или от заобикалящата ги среда. За преобразуването на сигнали се изисква висококачествено оборудване, което може да се справи с големи температурни промени на околната среда, електромагнитни смущения, вибрации, корозивни ефекти и екстремни условия.

Какви сигнални преобразуватели предлагаме?

Преобразувателите на сигнали на WAGO и Schneider Electric позволяват преобразуването на сигнали, излъчвани от сензори или електрически измервания, в стандартни електрически сигнали, които са съвместими с платформи за автоматизация, контролери (термични процеси, скорост,…). Те също така позволяват да се увеличи разстоянието на свързване между сензора и устройството за събиране на измервания: например между термодвойка и програмируем контролер.

В индустриалните приложения има няколко изисквания, които изискват подходящи решения: 

•  Галванична изолация 

Основната задача на преобразувателя на сигнала е галванична изолация на захранващия, входния и изходния сигнал. Преобразувателите на сигнали могат да се използват за пълно изолиране на тези сигнали и предотвратяване на грешки в измерването.

•  Усилващи сигнали

Усилването на сигнала чрез преобразуватели на сигнала, поддържа предаването на слаби сигнали на процеса по дълги линии, което позволява използването на тези сигнали за приложения, които изискват по-голям сигнал.

•  Филтриране на сигнали

Свързани с процеса източници на смущения, които пречат на измерванията на процеса, като капацитивно и индуктивно свързване, се филтрират безопасно от преобразувателите на сигнала.

•  Преобразуване на сигнали

В зависимост от типа сигнал, който контролерът трябва да обработи, преобразувателите на сигнала могат съответно да преобразуват измерения сигнал, например от 0 до 10 V или Pt100, в токов сигнал от 4 до 20 mA. Това значително намалява чувствителността към грешки в стойностите на измерване на напрежението, като ги преобразува в токови сигнали, които са изключително устойчиви на смущения.

Ключови характеристики на преобразувателите на сигнали WAGO

Развитието на сигналните преобразуватели на WAGO се дължи на нуждата от по-голяма гъвкавост по време на планиране на системата, като същевременно се поддържа еднаквост в таблото. Предимството е, че няма нужда да окабелявате всеки отделен компонент, благодарение на вградените джъмпери, които спестяват време и усилия. Интегрирането на желаните механични и електрически характеристики на преобразувателите на сигнала е довело до серия от уникални характеристики.

  Входната верига е ефективно защитена от свръхток чрез предпазител, който се нулира след премахване на свръхтока

  Не е необходимо повторно калибриране след превключване между диапазоните на измерване

  Най-високо ниво на надеждност и качество на сигнала.

  Високо качество на сигнала и дълъг експлоатационен живот. Вие се възползвате от дълъг експлоатационен живот и високо ниво на експлоатационна надеждност в целия работен температурен диапазон, благодарение на ниската консумация на енергия и самонагряване.

Видове преобразуватели на сигнали на WAGO:

•  Преобразуватели на честотен сигнал

Преобразувателите на честотния сигнал на записват сигнали от 0,1 kHz до 120 kHz от NAMUR, NPN или PNP сензори и преобразуват честотата в аналогов стандартен сигнал.

•  Преобразуватели на температурен сигнал

С преобразувателите на температурни сигнали на WAGO, сигналите от Pt, TC, Ni, KTY и RTD сензори и резистори могат да бъдат записани и преобразувани в аналогов стандартен сигнал от изходната страна. Дали се използва резистивно температурно устройство или термодвойка зависи от фактори като максималния температурен диапазон, средата на инсталиране и изискваната точност на измерване.

•  Превключвател на гранична стойност

Те следят различни измервателни сигнали като температура, ток или напрежение. Ако дадена стойност достигне над или падне под зададена гранична стойност, могат да се задействат аварийни спирания или аларми.

•  Преобразувател на сигнала на потенциометъра

Този преобразувател записва съпротивителни сигнали, например от потенциометри и ги преобразува в стандартен аналогов сигнал.

•  Преобразуватели за ток и напрежение и модули за измерване на мощност

Освен преобразуватели на сигнали за ток и напрежение, които записват DC и AC токове и напрежения, тази впечатляваща гама включва също модул за измерване на мощност, който може да измерва паралелно ток и напрежение, да ги преобразува в мощност и да ги извежда като аналогов стандартен сигнал.

Аналогови преобразуватели на Schneider Electric – Harmony Analog за термодвойки/ Преобразуватели за Pt 100 сонди/ Преобразуватели на напрежение/ ток

Измервателни сигнали за термодвойки и сонди Pt100

В зависимост от сензора, сигналът за измерване варира от няколко mV (термодвойка) до 250 mV и 700 mV за сонда Pt100. Поради това е трудно да се предават тези сигнали с ниско ниво по дълги електрически линии, без да се срещат проблеми със смущения, намаляване на сигнала или грешки. Свързването на аналогови преобразуватели на Harmony Analog близо до сензорите разрешава тези проблеми: 

•  4 – 20 mA токови вериги, предавани на голямо разстояние, са по-малко чувствителни към смущения, отколкото сигналите с ниско ниво на напрежение от сензорите

•  не се получава намаляване на сигнала по време на предаване на напрежения

•  кабелите, използвани за свързване на преобразувателите към технологично оборудване (програмируеми контролери), са стандартни кабели, които са по-рентабилни от удължителните кабели или компенсационните кабели, подходящи за сигнали с ниско ниво за Pt100 сонди или термодвойки.

Гамата Harmony Analog е разработена, за да вземе предвид най-често срещаните приложения и да осигури простота на инсталиране:

•  предварително зададени входни и изходни скали, не изискващи настройка

•  изходи, защитени срещу обратна полярност, пренапрежение и късо съединение

•  c 24 V захранване

•  запечатващ се защитен капак

•  монтаж на DIN релса и закрепване с винтове към монтажната плоча

•  LED индикатор на предния панел

Защо да изберете преобразувателите на Wago и Schneider Electric

Широката гама от продукти на WAGO и Schneider Electric напълно обхваща функционалностите, свързани с преобразуването и управлението на сигналите. По този начин, тези продукти са приложими в почти всички сфери на индустрията. С тяхна помощ лесно могат да бъдат изпълнени елементарни функции, вариращи от приемане на сигнали и стигащи до системите за по-нататъшна обработка. Преобразувателите, които предлагаме са гаранция за прецизна работа и надеждност в едно.

При нас ще откриете богат избор от аналогови преобразуватели покриващи всички нужди и изисквания. Аналоговите преобразуватели на Schneider Electric за преобразуване на сигнали от датчици или електрически величини в аналогови електрически сигнали са съвместими с апаратура на системи за управление на Schneider Electric. Те се конфигурират лесно, благодарение на предварително калибрираните входни и изходни диапазони и намират широко приложение в индустрията и строителството: табла в прости машини, управление на процеси. Сигналните преобразуватели JUMPFLEX на WAGO и изолационните усилватели на WAGO поддържат голям брой функции в различни области на приложение и осигуряват сигурно и безгрешно предаване на сигнала.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.