Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Преобразуватели

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider аналогови преобразуватели - Zelio Analog

Виж повече

WAGO преобразуватели

Виж повече

Аналогови преобразуватели Schneider Electric, сигнални преобразуватели Wago,

Какво представляват преобразувателите?

Работната среда може да се характеризира по различни начини. Например спрямо температурата, влажността или налягането, като стойностите на тези физически параметри се променят постоянно. 
При средствата за индустриална автоматизация, изходните сигнали, получени от даден сензор, превключвател или преобразувател съдържат резултати от измерванията и различни данни за състоянието. Те отиват в аналоговите и цифровите входове на системите за управление. Процесите в автоматизацията изискват поддържането на определени състояния при различните процеси, а за да се изпълни това условие, е необходимо преобразуването на сигнали.

Това е изключително важно в области като преработвателната промишленост, където се използват стандартизирани електрически сигнали – ток с определен ампераж или напрежение с определен волтаж. 
Сигналът се счита за аналогов, ако носи параметрична информация, която е крайната стойност на променлива, затворена между минимална и максимална стойност (това могат да бъдат моментни стойности ток, напрежение или температура), като това важи за почти всички процеси или състояния, наблюдавани в реалния свят. Аналоговите преобразуватели се използват във всички видове електронни промишлени и автоматизирани системи за измерване: 

•  Енергетика 
•  Воден сектор 
•  Минна 
•  Химическа 
•  Нефтена индустрия 

Тоест,  където по време на производственият процес се измерва и регулира температура, налягане, ниво, дебит, маса, скорост и т. н. Параметрите, които се  измерват следва да бъдат снети с висока точност.
За тази цел трябва да бъдат изолирани от атмосферни влияния или от заобикалящата ги среда. За преобразуването на сигнали се изисква висококачествено оборудване, което може да се справи с големи температурни промени на околната среда, електромагнитни смущения, вибрации, корозивни ефекти и екстремни условия.

Какви са най-често срещаните преобразуватели?

Най-често срещаните преобразуватели са няколко на брой : 

•  Преобразуватели на ток
•  Преобразуватели на напрежение
•  Температурни преобразуватели
•  Честотни преобразуватели

Какви функции предоставят аналоговите преобразуватели? 

Сред функционалностите, които аналоговите преобразуватели предлагат можем да отбележим:

•  Галванично отделяне на контролни и измервателни сигнали при постоянен ток на високо ниво
•  Преобразуване на сигнали на високо ниво, например, 0... 5V на входа на 4... 20 mA на изхода
•  Усилване, линеаризация и предаване на вход от сигнали на ниско ниво към сигнали на високо ниво на изхода
•  Индикация за състояние и сигнализация чрез затваряне на изходните контакти на релето от аналогови входни сигнали

Какви преобразуватели предлагаме?

Широка гама от продукти на Schneider Electric и WAGO напълно обхваща функционалностите, свързани с преобразуването и управлението на сигналите. По този начин, тези продукти са приложими в почти всички сфери на индустрията. С тяхна помощ лесно могат да бъдат изпълнени елементарни функции, вариращи от приемане на сигнали и стигащи до системите за по-нататъшна обработка. Преобразувателите, които предлагаме са гаранция за прецизна работа и надеждност в едно. 

При нас ще откриете богат избор от аналогови преобразуватели покриващи всички нужди и изисквания. Аналоговите преобразуватели на Schneider Electric за преобразуване на сигнали от датчици или електрически величини в аналогови електрически сигнали са съвместими с апаратура на системи за управление на Schneider Electric. Те се конфигурират лесно, благодарение на предварително калибрираните входни и изходни диапазони и намират широко приложение в индустрията и строителството: табла в прости машини, управление на процеси. Сигналните преобразуватели JUMPFLEX на WAGO и изолационните усилватели на WAGO поддържат голям брой функции в различни области на приложение и осигуряват сигурно и безгрешно предаване на сигнала.

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.