Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Релета срещу термично претоварване

Филтри

Изчисти

Производител

Мitsubishi Electric термични защити

Виж повече

Schneider Electric TeSys LR2K

Виж повече
Schneider Electric TeSys LRD
До изчерпване

Schneider Electric TeSys LRD

Виж повече

Schneider Electric TeSys LR9 – LR9D

Виж повече

Schneider Electric EasyPact TVS термични релета

Виж повече

TeSys Deca термична защита срещу претоварване

Виж повече

Термични релета срещу претоварване

Функция на релетата за термичната защита

Релетата за термична защита са предназначени за защита на двигатели. Превишаването на работните граници на електродвигателя може да доведе не само до разрушаване на самия двигател, но и на механизмите, които задвижва. Този тип натоварване може да бъде причина за електрически или механични повреди. 

Електрически повреди:

•  свръхнапрежение, спад на напрежението, дисбаланс и повреда на фазата, които причиняват промени в консумирания ток

•  къси съединения, поради които токът може да достигне нива, способни да унищожат товара

Механични повреди

•  блокиран ротор

•  кратко или продължително претоварване, което води до увеличаване на тока, консумиран от двигателя, и следователно до прегряване

Тези дефекти водят до загуба на продукция, загуба на суровини, ремонт на производственото оборудване, лошо качество на продукцията и закъснения в доставката. Неизправностите могат да имат драматични последици за безопасността на хората в пряк или непряк контакт с двигателя. 

За предотвратяване на повредите са необходими мерки за защита.

Следователно всеки моторен стартер трябва да има

  защита от късо съединение

  защита от претоварване

Тези защити се осигуряват от специфични устройства като предпазители, прекъсвачи и термични релета за претоварване или от интегрирани устройства, предлагащи няколко вида защита.

 

Защита от късо съединение 

Късото съединение води до много бързо нарастване на тока. Последствията от късо съединение са опасни както за оборудването, така и за хората. Поради това е наложително да се използват защитни устройства за откриване на повредата и много бързо прекъсване на веригата.

Обикновено се използват два вида защита:

  предпазители, които прекъсват веригата чрез стопяване, което след това изисква тяхната подмяна

  прекъсвачи с магнитно задействане, често наричани по-просто „прекъсвачи с магнитна верига“, които изискват само повторно настройване, за да бъдат върнати в експлоатация

Защитата от късо съединение може да бъде вградена и в многофункционални устройства като прекъсвачи на моторни вериги и контакторни прекъсвачи.

 

Защита от претоварване 

Състоянието на претоварване е най-често срещаната повреда. Симптомите са повишаване на тока, консумиран от двигателя, и топлинни ефекти. Бързото връщане към нормални работни условия е важно.

Действителните работни условия (околна температура, работна надморска височина и тип стандартен режим) са от съществено значение за определяне на работните стойности на двигателя (мощност, ток) и избора на ефективна защита от претоварване.

Видове релета за претоварване

Релетата за претоварване предпазват двигателите. Те трябва да позволяват временното претоварване, което възниква при стартиране и трябва да се изключват само ако времето за стартиране е необичайно дълго. 

Релето за претоварване се избира според продължителността на стартовото време (клас на изключване) и мощността на двигателя. 

Тези релета имат термична памет и могат да бъдат свързани

  или последователно с товара

  или към токови трансформатори, свързани последователно с товара

 

Биметални термични релета за претоварване

Комбинирани с контактор, тези релета предпазват линията и оборудването от кратки и продължителни претоварвания. Tрябва да бъдат защитени срещу силен свръхток чрез прекъсвач или предпазител

Moгат да се използват в променливо или постоянно токова верига и обикновено са:

  3-полюсни

  компенсирани, т.е. нечувствителни към промените в температурата на околната среда

  с ръчно или автоматично нулиране

Този тип релета са изключително надеждни и са сравнително евтини устройства.

 

Електронни термични релета за претоварване – като TeSys LR9 – LR9D

Електронните термични релета за претоварване имат предимството на електрониката и могат да се комбинират с продукти с допълващи функции, като например

  сензор за температура чрез PTC сонди

  защита срещу блокиране и свръхвъртящ момент

  защита срещу обръщане на фазата

  защита срещу заземяване

  защита срещу работа на празен ход

  алармена функция

Термични релета за защита от претоварване, които ЕХНАТОН предлага

Термични релета TeSys LR2K от Schneider Electric за контактори TeSys K

TeSys LR2K е гама от термични релета за претоварване с настройка от 0,11 А до 16 А, които могат да се използват като самостоятелно решение или да се монтират директно към миниатюрни контактори TeSys K. LR2K са надеждни и компактни, с ширина само 45 мм, предназначени да покрият обхвата на мощностите на двигател до 7,5 kW.

Те са компенсирани и чувствителни към прекъсване на фазата. Рестартът може да бъде ръчен или автоматичен. 

Ето какво трябва да знаете за монтажа:

  Директен монтаж: под контактора само за версии с винтови клеми;

  Отделен монтаж: с помощта на клемен блок LA7K0064

На предната страна на релето за претоварване:

  избор на режим за нулиране: ръчен (отбелязан с H) или автоматичен (отбелязан с A)

  червен бутон: функция за тест за изключване

  син бутон: стоп и ръчно нулиране

  жълт флаг индикатор за изключване: сработило реле за претоварване

  Защита чрез магнитен прекъсване

Термични релета TeSys Deca от Schneider Electric за контактори TeSys Deca

3-полюсните термични релета за претоварване TeSys Deca представляват серия от надеждни термични релета за защита от претоварване на двигатели с номинална мощност до 75 kW при 400 V. Контакторите TeSys Deca, комбинирани с термичните релета за претоварване, създават изключително компактен стартер.

Те биват:

  Компенсирани релета с ръчен или автоматичен рестарт

  С релеен индикатор за изключване

  Предварително окабелен комплект

  Клеморед за отделен монтаж

  За променлив и постоянен ток

  Термични релета от Mitsubishi Electric 

Те предлагат широка гама от функции, включително защита срещу претоварване, загуба на фаза, закъснение, бързо свързване.

Също така и:

  Индикатор за работа улеснява поддръжката и проверката

  1 НО и 1 НЗ контакт

  Номиналният ток може лесно да се настрои

  Лента за нулиране

Приложения на релетата за термична защита

Приложенията на термичните релета за защита от претоварване са много обширни, като включват:

  Оборудване и машини

  Сградни инсталации

  Електрозахранване

  Пречиствателни станции

  Минно дело и металургия

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.