Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Системи и решения

Филтри

Изчисти

Производител

Murrelektronik Vario-X

Виж повече

Децентрализирана автоматизация със системата Vario-X на Murrelektronik – нови хоризонти за гъвкавост и ефективност в промишлеността

Дигиталната трансформация вече е от решаващо значение за индустрията, тъй като се очакват все по-високи изисквания относно качеството и производителността. За да се проследи целият производствен цикъл в реално време – от разработката до готовия продукт, включително веригата на доставките, осигуряваща всички междинни етапи и процеси, е необходимо използването на иновативни технологии.

Немският лидер на пазара за IO системи, комуникации и интерфейси – Murrelektronik предоставя на своите клиенти гъвкави и лесни възможности за постигане на техните бизнес цели, използвайки решение за децентрализирана автоматизация чрез модулни системи. Тази концепция готви съвременното производство за бъдещето, осигуряващо допълнително пространство и производителност, дори когато капацитетът изглежда ограничен.

IO система или цялостно функционално решение?

Иновативната модулна система Vario-X предлага отговор на все по-комплексните предизвикателства пред индустрията днес. Тя предоставя решения за всички възможни нужди на технологичното оборудване, включително дори най-дребните детайли. Системата може да се планира и разширява по начин, който осигурява оптимална гъвкавост и мащабируемост в комбинация с компактни размери и подобрени възможности за монтаж върху различни машини.

Системата на Murrelektronik елиминира сложния процес на инсталиране и продължителната конфигурация, свързани с децентрализираните платформи. Услугите и прекъсванията се адаптират към конкретния производствен цикъл чрез използването на прогнозна поддръжка. Въпреки че звучи сложно, Murrelektronik ефективно опростява този процес.

Vario-X е отворена, гъвкава и мащабируема автоматизационна платформа с максимална производителност на всички нива и във всички интерфейси. Системата предлага надеждно захранване за електрониката, включително робустно захранване за системи за задвижване, 24V захранване за електроника и батерия с висок капацитет за запазване на данните и бърз старт от режим на покой.

Също така, системата предлага различни модули и контролери за безопасност, включително EtherCAT Safety и IO-Link Master.

Vario-X носи тотална трансформация на пазара за автоматизация, осигурявайки разширени възможности и отговаряйки на нарастващите изисквания на индустрията. Компанията съвместно с клиентите си разработва дигитални двойки, които вземат предвид всички конфигурации и пространствени условия на машината, за да ги приложи перфектно в реалната среда на Vario-X.

През този процес, Murrelektronik поддържа постоянна комуникация с клиентите си, работи в гъвкави проектни екипи и разработва автоматизационно решение, персонализирано специално за тяхната производствена дейност.

Децентрализираната и модулна система Vario-X на Murrelektronik представлява революция в промишлената автоматизация и гарантира максимална защита и производителност на машините. С въвеждането на тази нова система, Murrelektronik променя пазара за децентрализирана автоматизация и осигурява на клиентите си иновативни решения, които им помагат да постигнат бизнес целите си в бързо променящата се промишлена среда.

Какво представлява концепцията за децентрализирана автоматизация и какви са ползите от нея?

Децентрализираната автоматизация е концепция, при която функциите за контрол и вземане на решения в производствените системи се разпределят и разполагат близо до самите процеси или устройства, които контролират. 

Вместо да има централизиран контролер или система, които управляват всички процеси, при децентрализираната автоматизация се използват разпределени контролни модули или устройства, които работят независимо един от друг.

Основната идея зад децентрализираната автоматизация е да се осигури по-голяма гъвкавост, бързина и ефективност в производствените процеси. Тя позволява на системата да се адаптира и реагира по-бързо на променящите се условия и изисквания в реално време, като намалява времето за реакция и увеличава производителността.

Някои от ползите от внедряването на подобно авангардно решение включват:

•  Оптимизиране на пространството: Концепцията на един компактен корпус позволява по-ефективно използване на пространството в индустриалната среда. Системата Vario-X обединява различни модули и функционалности в един компактен форм фактор, което освобождава ценното производствено пространство. Това е от особена важност, особено при ограничени или ограничени размери на машините или производствените линии.

•  По-лесна инсталация: Събирането на всички модули в един корпус опростява инсталационния процес. Вместо да бъдат инсталирани и свързани отделно, модулите в системата Vario-X могат да бъдат инсталирани като един цялостен компонент. Това намалява сложността на инсталацията и свързването и намалява времето, необходимо за пускане в експлоатация на системата.

•  По-ниски разходи за кабели и проводници: Съчетаването на различни модули в един компактен корпус позволява оптимизиране на разполагането на кабели и проводници. Това намалява необходимостта от дълги и сложни кабелни трактове между различните модули и устройства. Резултатът е намалени разходи за кабелите и по-добра естетика на инсталацията.

•  По-добра защита на компонентите: Помещаването на модулите в един компактен корпус предоставя по-добра защита на компонентите от външни влияния и повреди. Корпусът предлага физическа защита от прах, влага и други околни фактори, които могат да повлияят на работата и надеждността на модулите. Това осигурява по-голяма устойчивост на системата и продължителна работа без смущения.

•  По-добра охлаждане и топлинна управление: Вариантът на компактен корпус позволява по-ефективно управление на топлината, генерирана от модулите. Отделните модули в корпуса могат да се съобразят с оптималния топлинен дизайн и да се осигури подходящо охлаждане. Това гарантира оптимална работа на модулите и предотвратява прекомерно нагряване и повреда на компонентите.

Какво ще получите от сътрудничеството си с ЕХНАТОН и Murrelektronik?

ЕХНАТОН е доверен партньор на Murrelektronik за България повече от 10 години и като такъв се ангажира с доставянето и реализирането на работещи решения с продуктите и технологиите на Murrelektronik.

През годините партньорството се разви и подобри техническото ниво на екипа на ЕХНАТОН, което допринесе за активната подкрепа на клиентите в търговските обекти. От 2022 г. Murrelektronik засили сътрудничеството си с ЕХНАТОН, като разшири маркетинговите дейности и откри нова позиция за български инженер по продажбите.

Това помогна на двете компании да повишат популярността си на пазара и да предоставят отлична складова организация и система за доставки в страната.

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Калоян Георгиев
Ключови клиенти машиностроене
0896 596 296