Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Електронни токови релета

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric TeSys LR97D (Deca)

Виж повече

Schneider Electric TeSys LT47 (Deca)

Виж повече
Schneider Electric TeSys LT3
До изчерпване

Schneider Electric TeSys LT3

Виж повече

Електронни токови релета

Какво представляват електронните токови релета?

Електронното токово реле, както подсказва името му, е устройство, което следи тока, протичащ през проводник или устройство, и реагира, ако токът надвишава предварително определен праг. Тези релета се използват в много различни приложения и системи, за да помогнат за защитата срещу електрически повреди.

Електрическите неизправности включват късо съединение и претоварване. Електронните токови релета могат да осигурят защита срещу тези неизправности, като открият кога токът надвишава безопасното ниво, при което автоматично прекъсват веригата или изпращат сигнал към друго устройство, което да предприеме действия за защита на веригата.

В идеалния случай този тип токово реле се състои от два основни компонента: сензорно устройство и управляващо устройство. Сензорното устройство се използва за откриване на тока, протичащ през веригата, докато контролният елемент определя тока на задействане, обикновено въз основа на потребителските настройки.

За какво се използват?

Основната му функция е да предпазва веригите и електрическите устройства от вредните ефекти произлизащи от свръхток. Когато се засече такава ситуация, релето се задейства и отваря веригата, като по този начин предотвратява повреда на електрическите компоненти.

Свръхтокът причинява прегряване и стопяване на проводниците и може да повреди чувствителните електронни компоненти. В някои случаи може дори да доведе до пожар.

Чрез задействане на веригата, когато се открие свръхток, токовото реле предотвратява възникването на тази повреда. Тази функция на релето е жизненоважна в много различни приложения, тъй като може да спаси живот и да предпази от загуба на скъпо оборудване.

Електронните токови релета се използват в различни приложения, както търговски, така и промишлени. Обикновено релето се използва заедно с други устройства за електрическа защита, както за токови, така и за напреженови претоварвания. Някои от най-често срещаните релейни приложения включват:
        •  Защита за двигатели
Релетата често се използват за защита на двигателите от повреди, дължащи се на големи количества ток. Когато двигателят е претоварен, той може да привлече твърде много ток и да прегрее, което може да причини повреда на изолацията на намотката. Чрез използване на релеен превключвател за свръхток във веригата, релето може да задейства веригата, ако токът стане твърде висок, като по този начин предпазва двигателя от повреда.
        •  Защита от пренапрежение за трансформатори
Токовите релета се използват и за защита на трансформатори от повреди, дължащи се на пиков ток. В тези приложения релетата обикновено са настроени да се задействат при по-нисък ток от това, което е необходимо за задействане на прекъсвача. По този начин релето се задейства първо и предпазва трансформатора от повреда.
        •  Защита от свръхток за разпределителни линии
Тези релета са икономично решение, когато става въпрос за защита на разпределителни вериги от повреди. В много случаи релето е единственото защитно устройство, което е инсталирано във веригата. 

Какви са техните предимства?

Едно от основните предимства на използването на този тип релета е, че може да помогне за защита срещу електрически повреди чрез бързо прекъсване на източника на тока. Така може да се предотврати повреда на оборудването и да се намали риска от пожар.

Друго предимство на токовите релетата е, че те са сравнително прости устройства, което може да ги направи по-евтини от много други видове електрически защитни устройства.

От това, че се използват като реле за мониторинг на тока на двигателя до защита на веригата и други приложения, електронните токови релета намират приложение в много различни области. Това ги прави универсални защитни устройства в различни енергийни системи.

Какви модели може да откриете в ЕХНАТОН?

Електронните релета за претоварване на Schneider Electric, които предлагаме, имат богат набор от функционалности като автоматичен/ръчен рестарт, защита от свръхтокове, претоварване или механично блокиране, пикова защита, защита при блокирал ротор или за отпадане на фаза. Може да регулирате токовия праг и настройките за време за старт/изключване при нормална работа, също така и да изберете трифазна или монофазна работа. С тези си преимущества, електронните релета за претоварване, които ви предлагаме, са гарантирана оптимална защита на машината.

Термисторните релета, са друга важна част от гамата ни, като те се открояват с интелигентност, вградени функции за управление на температурата на машините и опции за рестарт. Подходящи за обща защита, както и на двигатели с термистори, защита на резистори, лагери, кондензатори или при чест пуск.
При нас ще откриете следните електронни токови релета на Schneider Electric:
•  TeSys LR97D – електронни релета за защита от претоварване по ток от 0,3 А до 38 А
•  TeSys LT47 – електронни релета за защита от претоварване по ток от 0,5 А до 60 А
•  TeSys LT3 – термисторни защитни релета

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.