Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Acti 9 катодни отводители

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Acti 9 iPRC, iPRI

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 iQuick-PF, iQuick-PRD

Виж повече

Защитете оборудването си срещу пренапрежение, причинено от токов удар при наличие на мълнии върху телекомуникационните и цифрови мрежи или чрез сензорните ни кабели.

Какво представляват катодните отводители?

Катодните отводители са предназначени да ограничат щетите от електрически пренапрежения, които се случват изключително бързо и могат да преминат през електрически прекъсвачи, преди прекъсвачът да се задейства.

Това е така, защото прекъсвачите са предназначени за защита от свръхток, а не от токови удари. Токовите удари сами по себе си могат да са достатъчно мощни, за да повредят или унищожат уреди и електроника, която е във веригата след прекъсвача. Дори апаратурата да работи на пръв поглед, то нейният експлоатационен живот може да бъде намален.

Катодните отводители станаха още необходими в наши дни, тъй като голяма част от оборудването включва електронни чипове. Дори светодиодното осветление може да бъде повлияно от активността на пренапрежението.

Въпреки че приложенията за търговски/ промишлени пренапрежения съществуват от години, кодексът на NEC 2020 беше актуализиран, за да задължи използването на защитата от пренапрежение и за жилищни сгради.

Как функционират и къде могат да бъдат монтирани?

В повечето случаи катодният отводител се монтира в таблото, отговарящо за захранване на инсталацията. Начинът на свързване изисква да бъде позициониран между активните проводници и заземителната шина.

По същество, катодният отводител представлява вентилен елемент по отношение на напрежението и в случаите, в които работата протича по нормален начин, неговото съпротивление, на практика, е безкрайно голямо.

При постъпване на вълна на пренапрежение по захранващата верига със стойност надхвърляща границите, съпротивлението на катодния отводител спада изключително рязко, което води до изпращането на импулс с повишено напрежение към земята, като преди да отиде към земята този импулс минава през катодния отводител и заземителната инсталация.

След възстановяване на напрежението до номиналните си стойности, катодният отводител се възвръща в първоначалното си състояние, осигурявайки изолацията към земя.

Какви са основните им параметри?

Основните им параметри включват:

•  Номинално работно напрежение

•  Максимално остатъчно напрежение

•  Фазно напрежение

•  Номинално напрежение на мрежата

•  Ниво на защитата

•  Максимален разряден ток

•  Ударен ток

•  Номинален разряден ток

•  Постоянен работен ток

•  Пренапрежение

Устройствата за защита от пренапрежение са предназначени да предпазват оборудването от електрически пренапрежения, като отклоняват излишния ток към земята. Правилният избор на катоден отводител изисква разбиране на всички основни параметри, от които се състои устройството, а също така предвиденото приложение, инсталационната среда, както и работните характеристики да са ясни. 
Правилното координиране на тези елементи помага да се гарантира, че добре проектираните стратегии за защита от пренапрежение се прилагат към електрическите разпределителни системи. Реномираните производители на катодни отводители могат да предоставят техническа помощ, за да помогнат при избора на подходящи устройства за конкретни приложения.

Катодните отводители рутинно осигуряват ефективна защита срещу преходни напрежения. Въпреки това, многократното излагане на токови удари може да влоши компонентите на устройството и тяхната ефективност.

Как да изберете подходящото устройство?

Изборът на катоден отводител трябва да се основава изцяло на вашите индивидуални нужди и обстоятелства. Ако имате допълнително време за инсталиране или имате ограничено пространство, универсалният външен стил на монтиране може да е най-подходящ за вас. 
Ако времето е ключово за вас и разполагате с вътрешно пространство, то тогава вътрешната система е най-добра. За някои случаи е добре да е комбинация от двете.

Какви модели може да откриете в ЕХНАТОН? 

Защитете оборудването си срещу пренапрежение, причинено от токов удар при наличие на мълнии върху телекомуникационните и цифрови мрежи или чрез сензорните ни кабели.

При нас ще откриете защита за оборудването, свързано с аналогови телефонни мрежи, телефонни линии, токови или телефонни вериги за предаване на информация и защита на чувствително оборудване, като цифрови телефонни мрежи и автоматични системи.

Гарантирано качество с едни от най-предпочитаните катодни отводители, поради лесния и бърз начин на монтиране към разпределителните табла.

Продуктите, които ще откриете в магазините на ЕХНАТОН с марката Schneider Electric са:

•  Acti 9 iPRC, iPRI

•  Acti 9 iQuick-PF, iQuick-PRD

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.