Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дефектнотокова защита

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Виж повече

Дефектнотокови релета за защита от утечки на всички видове електрически мрежи НН, които са по-малки от 1000 V, независимо от вида на заземяването (IT, TT или TNS)

Принцип на работа на дефектнотоковата защита (ДТЗ)

Магнитопроводът обхваща всички тоководещи проводници от веригата. Всички токове, които влизат в една посока са положителни, а излизащите в обратна посока са отрицателни. Токът на земното съединение следва да протича към мястото на късо съединение през магнитопровода, откъдето отива обратно към захранването през земята или защитните проводници.

Поради тази причина има нарушен баланс на токовете и наличие на магнитен поток при проводниците. Разликата, която се получава вследствие на нарушения баланс се нарича остатъчен ток. Изключването на веригата се получава, когато остатъчния ток надвиши нужните стойности за заработване на изключващото устройство, а самото изключване трябва да стане  посредством реле или автоматичен прекъсвач.

Дефектнотоковите защити са известни със своята чувствителност към влияния от страна на околната среда. Външните влияния могат да са различни на различните места. При нефтената и химическа индустрия за влияние се счита наличието на водород, газове или азотни окиси. При стоманените и железни съоръжения, най-често срещан проблем е наличието на сяра или серво водороди.

Те са податливи на смущения и това може да доведе до:

•  Внезапно изключване

•  Неизправност в екстремни и опасни ситуации

При нас ще откриете широка гама от дефектнотокови релета за защита от утечки на всички видове електрически мрежи НН, които са по-малки от 1000 V, независимо от вида на заземяването (IT, TT или TNS). Този тип релета са най-доброто средство за осигуряване на безопасност както на човек, така и на оборудване. Дефектнотоковите защити, които ЕХНАТОН предлага не са податливи на смущенията, които са изброени по-горе.

Къде можем да срещнем дефектнотокова защита?

Най-често дефектнотоковата защита може да бъде срещната при

•  В автоматичните и миниатюрни прекъсвачи с лят корпус, които биват използвани за индустриални цели

•  Прекъсвачите за битови нужди

•  Релета разполагащи с отделни тороидални токови трансформатори

Какви са основните типове смущения, които влияят на нормалната им работа?

Постоянен ток на утечка към земя

Това е възможно да се случи, когато има небалансиран собствен капацитет  между тоководещите проводници и земята. Друга причина да има утечка към земя е капацитета между проводниците и земята, като големината на електрическата уредба определя капацитета и токовете на утечка.

Компоненти с висока честота

Могат да бъдат намерени сред захранващите блокове на обикновените настолни компютри, двигателите, преобразувателите и др.

Високо наличие на прах или химикали

Сплавите от които се произвеждат защитите могат да корозират, а наличието на прах да възпрепятства свободното движение на подвижните компоненти.

Пренапрежения

Независимо дали става на въпрос за мълнии или къси съединения. Рязкото изменение много често може да причини мащабни преходни напрежения и токове във веригата.

Прекалено ниски температури

При някои релета се забелязва висока чувствителност при определени ниски стойности на температурата на околната среда, вследствие на които се стига до замръзване на конденза.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.