Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Машина за велпапе и картон – с високо ниво на безопасност, готова за европейския пазар

Фирма Ехнатон България разполага с високо квалифицирани и сертифицирани на международно ниво инженерни специалисти, които работят в съответствие с всички приложими директиви и наредби. При поетите ангажименти – това е било гаранция за качествено, компетентно и своевременно изпълнение.
Тодор Чаков
Управител, Форт ООД, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: ФОРТ ООД, Пловдив

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 01.2016 – 06.2016 г.

ЦЕЛ: ФОРТ ООД въвежда в експлоатация машина за автоматично каширане на двупластово велпапе и картон, като иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство и европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините.

РЕЗУЛТАТ: Новата машина на ФОРТ разполага с достатъчно ниво на безопасност, за да отговори на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност на машини. Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/42/ЕО относно машините и дава възможност за полагане на „СЕ“ маркировка и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.

 

Обхват на проекта

На базата на дългогодишния професионален опит и на стремежа за непрекъснато развитие, нашите сертифицирани експерти са в състояние да изготвят цялостни решения за безопасност на машини – от процеса на оценяване на риска, изготвяне на концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на машини и съоръжения, до самото валидиране и проверка на функциите за безопасност, съгласно Директива 2006/42/ЕО относно машините и приложимите стандарти за безопасност.

За проекта във ФОРТ ООД в партньорство с ЕХНАТОН са разработени и приложени решения за безопасност, включващи следното:

  • Оценяване на риска;
  • Концепции за безопасност;
  • Проект за безопасност;
  • Валидиране системата за безопасност.

 

Решение и оборудване

Екипът ни от професионалисти инженери в отдел „Безопасност на машини“ в партньорство с един от водещите производители в областта – фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини.

За машината за автоматично каширане на двупластово велпапе и картон на ФОРТ ООД са приложени следните технически решения:

  • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
  • Система за безопасност на врати с блокировка на опасните движения;
  • Апарати за аварийно спиране;
  • Апарат за управление с постоянно задействане.

В проекта са внедрени: PNOZmulti конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSENmech сензор за мониторинг и заключване на врати, PSENmag безконтактни сензори за мониторинг на врати, PITestop бутони за аварийно спиране.

Сподели:

Използвано оборудване

PNOZmulti конфигурируем контролер

PNOZmulti конфигурируем контролер

Виж повече
PSENmech сензор

PSENmech сензор

Виж повече
PSENmag безконтактни сензори

PSENmag безконтактни сензори

Виж повече
PITestop бутони

PITestop бутони

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265