Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Пластформ повишава качеството и оптимизира производствените си процеси

Фирма Ехнатон България разработи и внедри на наша територия интегрирано към производствените ни линии цялостно решение за високоскоростна визуална инспекция на изделия. Високо квалифицираният персонал изпълни коректно поетите ангажименти в съответствие с изискванията и спецификите на проекта и технически норми.
Стоян Стоянов
Управител, Пластформ ООД, гр. Габрово, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Пластформ ООД, гр. Габрово

ЦЕЛ: Цялостно решение за инспекция на пластмасови капачки. Високоскоростна инспекция с възможност за интегриране непосредствено след шприц машината или обособена като самостоятелен стенд.

РЕЗУЛТАТ: Гарантирано качество спрямо зададените показатели. Постигане на високо ниво на прецизност, оптимизация на производствения процес, защита на фирмената репутация и на клиента, гарантирайки продукция в норма.

 

Решение и оборудване

 

  • CapsVision-P е готово решение за качествен контрол при масовото производство на пластмасови капачки различен тип, размер и цвят.

• Система за инспекция – Cognex InSight, високоскоростна, интелигентна, мултифункционална, компактна камера със специализирана оптична система за инспекция на дъното и вътрешните стени на капачката в 360°. Инспекцията се базира на водещите в индустрията алгоритми на Cognex за инспекция на контури, повърхностни дефекти, гъвкави дефекти и анализ на цветове с 24-битова резолюция.

• Патентовани платформи на Cognex за визуализация VisionView, позволяващи създаването на удобен за ползване графичен потребителски интерфейс;

• Cognex Connect – комуникационна платформа за интегриране към управляващи и информационни системи;

• Система за управление, базирана на Mitsubishi Electric FX PLC;

• HMI операторски терминали за диагностика, настройка и мониторинг;

• Елеваторен ориентатор с контрол за осигуряване на непрекъснат поток;

• Транспортна система със сепаратор, осигуряващ равномерно постъпване на капачките към системата за инспекция;

• Изходящ транспортьор, включващ транспортна лента с възможност за насочване на изходящия поток от капачки към 2 контейнера, като вместимостта на контейнерите се задава от оператор.

 

Функции

  • Инспекция по зададени критерии за:

• Кръглост – следи се за отклонение във формата на външния контур с точност 0,5 mm;
• Недостиг на материал по ръбовете (външни и вътрешни);
• Препълнени капачки и чепаци по външните ръбове;
• Видими черни точки и тъмни участъци – опционално;
• Цвят и нюанс – опционално.

  • Обучение за въвеждане на продукти с нов цвят;
  • Настройка и промяна на параметри на инспекция;
  • Статистика;
  • Диагностика и контрол на състоянието на компонентите и механизмите.

Сподели:

Използвано оборудване

Системи за инспекция

Системи за инспекция

Виж повече
Mitsubishi Electric FX PLC

Mitsubishi Electric FX PLC

Виж повече
HMI операторски терминали

HMI операторски терминали

Виж повече

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675