Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Система за визуална идентификация в процеса на агрегация на лекарствени продукти

Направление:
Фирма Ехнатон България участва във внедряването на система за визуална идентификация в процеса на агрегация на лекарствени опаковки. Консултациите на екипа бяха извършени с висока техническа експертиза и клиентска насоченост. Доволни сме от резултатите на внедрените решения.
Валентин Вълев
Главен инженер, Софарма АД, гр. София, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Софарма АД, гр. София

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2020 г.

ЦЕЛ: Израждане на система за визуална идентификация, подпомагаща процеса на агрегация на лекарствени продукти.

РЕЗУЛТАТ: С техническото решение и конкретна разработка ЕХНАТОН съдейства на екипа на Софарма АД успешно да реализира процеса на агрегация на произвежданите лекарства, като част от мерките за глобална проследимост и сериализация, обхващайки ръчните и полуавтоматични работни места в заводите си.

 

Обхват на проекта

Агрегацията, като част от процес за сериализация и проследимост във фармацията, е свързана с регистриране на информация за всяка една опаковка по линия на производствения процес и предаването на тази информация между отделните нива на окрупняване на всяка логистична единица по пътя от производството до клиента. Носител на информацията е 2D DataMatrix GS1 код, директно маркиран върху всяка една продаваема единица опаковка, в съответствие с изискванията на Директива 2011/62/ЕС по отношение на предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига.

Нашият инженерингов проект е свързан с предоставяне и внедряване на техническо решение за високоскоростно, надеждно четене на множество 2D DataMatrix GS1 криптирани кодове, маркирани върху лекарствени опаковки. Четенето на кодове се извършва в зона вторична опаковка, където окрупняването е на ниво стек (мин. 10 опаковки, общ размер) или кашон (средно 20 опаковки). Прочетената и декодирана информация за съдържанието на кодовете се предава по комуникация към информационната система, разработена от екипа на Софарма АД.

 

Решение и оборудване

ЕХНАТОН е ASP (Automation Solution Provider) партньор на водещата в индустрията фирма за продукти и решения за визуална инспекция и идентификация – Cognex. Благодарение на над 10-годишния опит на нашия екип в проекти, свързани с проследимост в индустрията, експертните познания на регулациите и стандартите в различни индустриални сектори, и разполагайки с най-иновативните и високи технологии в машинното зрение от Cognex, за период от 5 месеца са разработени, инсталирани и въведени в експлоатация 12 системи за ръчни работни места и 1 система, интегрирана в машина.

Решението, интегрирано в системите за агрегация на Софарма АД, е приложимо навсякъде, където проследимостта е част от технологичните процеси, а именно индустриални сектори като автомобилостроене и производство на авточасти, електроника, цигарена индустрия и логистика.

 

Предизвикателствата

 • Голямо полезрение;
 • Голям брой директно маркирани кодове (DPM) с голяма концентрация на информация на единица площ (< 6-8 mils);
 • Лимитирано разстояние за между системата и обекта, определено от конструкцията. За зоните с ръчни опаковки работните места за агрегация представляват специално проектирани и разработени маси (от фирма Алекс ЕА), в които Ехнатон инсталира системите за идентификация и за управление. Голямото полезрение и малкото работно разстояние предполагат риск за изкривяване на изображението;
 • Бързодействие, съобразено с нормалната динамика на извършване на ръчни операции по пакетиране;
 • Ергономия;
 • Комуникация – комуникационна свързаност за лесно интегриране към информационната система на клиента, както и възможност за обслужване и поддръжка.

 

Решението

 • 5 М резолюция, СМАРТ – мултифункционална система за идентификация DataMan375;
 • Най-добрите в индустрията технологии за четене на 2D кодове – 2DMax+;
 • Функция за четене на до 128 кода едновременно;
 • Модулен дизайн за избор на най-подходящата за конкретното приложение система обектив – осветление. В случая е използвана най-новата технология HPIT (мощно динамично управляемо осветление);
 • Технология за формиране на изображения HDR+;
 • Единствен в индустрията алгоритъм за четене на 2D кодове с нарушена служебна информация – PowerGrid;
 • Избор на подходящото осветление и разположение на системата;
 • Щадящо очите на операторите решение;
 • Широка комуникационна платформа;
 • Лесни и достъпни средства за параметриране, настройка и поддържка.

Сподели:

Използвано оборудване

Cognex четец за фиксиран монтаж DataMan 375

Cognex четец за фиксиран монтаж DataMan 375

Виж повече
2D системи Cognex

2D системи Cognex

Виж повече

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675