Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Стендове за тестване на честотни конвертори и електродвигатели

Индустрия:
Успешната ни съвместна работа до този момент ни дава основание да оценим високо експертизата и професионализма на инженеринговия екип на Ехнатон при разработването на решения, съобразени с нашата специфика на дейност. През 2014 г. надградихме сътрудничеството си, като експертите от фирмата изработиха и внедриха иновативни и високофункционални стендове за тестване на честотни инвертори. Решенията предоставят възможност за бързо и прецизно измерване на заложените параметри.
инж. Юлиян Торчанов
Изпълнителен Директор, 2021 г.

Въведение

ОБЕКТ: Електроинвент АД

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2014 г.

ЦЕЛ: Разработване и производство на стендове за провеждане на тестове на произвеждани от фирма Електроинвент честотни конвертори за задвижване на АC електродвигатели, както и типови изпитвания на променливотокови (AC) и постояннотокови (DC) електродвигатели.

РЕЗУЛТАТ: Нашите специалисти създадоха и пуснаха в действие модерни и високофункционални стендове, които осигуряват възможност за бързо и прецизно измерване и изчисляване на всички зададени параметри с последващо документиране на резултатите. Осигурена е възможност за управление на инверторите в Speed Control mode (Vector Control) с параметрично ограничаване на въртящия момент. Операторските терминали обезпечават гъвкаво и интуитивно параметриране на желаните тестове. Предвидена е възможност за свързване на трите стенда към SCADA система.

 

Обхват на проекта

В процеса на проектиране съвместно с машинните инженери от Електроинвент взехме решение да бъдат изработени 3 стенда за следните мощности:

 • Стенд I:

За инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 0,75-7,5 kW и номинален ток: 2,3-17 А;

 • Стенд II:

За инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 11-30 kW и номинален ток: 27-66 А;

 • Стенд III:

За инвертори, задвижващи електродвигатели с номинална мощност 37-90 kW и номинален ток: 79-179 А.

 

Описание на стендовете

Конструкцията на стендове I и II е от алуминиеви профили, а на стенд III – от заварени прахово боядисани метални профили. Всеки от стендовете се състои от: неподвижна маса; подвижна маса, настройваема по трите оси; лагерен възел; система за измерване на въртящ момент и скорост; натоварващ двигател; ремъчна предавка; дисплей; шкаф за управление.

Според типа на изпитване стендовете се делят на такива за рутинно изпитване за сравняване на резултатите с еталонно устройство и стендове за изпитване на нов тип изделие с цел определяне на техническите му възможности.

Според вида на захранващия източник стендовете биват захранвани от електрическата мрежа; от постояннотоков източник или PV източник; с хибридно захранване (от мрежата и от DC (PV) източник).

Стендовете могат да служат както при изпитания на гами честотни конвертори за управление на електродвигатели – включително системи за управление на електродвигатели, захранвани от фотоволтаични (PV) панели, така и при изпитания на различни типове и гами електродвигатели: променливотокови (асинхронни и синхронни с постоянни магнити), постояннотокови (DC) мотори.

Провежданите изпитания в различните направления са релевантни с различни части на международните норми и стандарти. За направлението, свързано с изпитания на честотни конвертори, това са части от основния стандарт БДС EN 61800 „Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта”. За направлението, свързано с изпитания на електродвигатели, това са части от основния стандарт БДС EN 60034 „Въртящи се електрически машини“.

 

Видове изпитания

 • На празен ход. Целта е определяне на няколко параметъра на изпитваното устройство:

• определяне на загубите с цел пресмятане на загубите на празен ход;
• определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение).
• измерват се токовете и напреженията на входа и на изхода на изпитваното устройство (инвертор/ ел. двигател).

 • Под товар. Целта е определяне на:

• загуби с цел пресмятане на к.п.д. на инвертора;
• загуби с цел пресмятане на к.п.д. на ел. двигателя;
• определяне на сosϕ (за устройства захранени с АC напрежение);
• определяне на сosϕ на ел. двигателя.

 • Под товар в определена точка (дефинирани обороти, момент/ток):

• устройството се развърта до определена скорост и се натоварва при определени дефинирани условия: момент/ток и скорост.

 • Под товар – сваляне на товарната крива (механичната характеристика на мотора).
 • Натоварване по зададена (товарна) характеристика в зависимост от скоростта на управлявания електродвигател чрез съответстваща параметризация.
 • Температурни изпитания на изпитваното устройство (ел. двигател или инвертор).

 

Използвана апаратура и оборудване за стендовете:

 • Панел метри PowerLogic PM5000

Панел метри PowerLogic PM5000 на Schneider Electric за измерване на ел. величини на входа и на изхода на изпитваните инвертори и на входа на натоварващите инвертори.

 • Натоварващи инвертори

Натоварващи инвертори – при стенд I и II са използвани честотни инвертори на Mitsubishi Electric с рекуперативно връщане на енергия в мрежата: FR-A741, а при стенд III: инвертор FR-A800, плюс рекуперативен модул 100 kW на фирма Eltroplan-Revcon.

 • Програмируеми контролери Modicon M340

Програмируеми контролери Modicon M340 на Schneider Electric. Управлението и комуникацията с инверторите на Mitsubishi е по Ethernet, протокол Modbus TCP.

 • HMI – терминали за визуализация

HMI – терминали за визуализация и параметриране на изпитанията: Weintek, serie IE.

 • Датчици

Датчици за измерване въртящия момент на Kistler: 200 Nm, 500 Nm, 1000 Nm.

 • Пулскодери

Пулскодери на Autonics.

 • Натоварващи двигатели

Натоварващи двигатели – Valiadis.

 • Температурни сонди

Температурни сонди за двигатели и инвертори – Pt100.

 

Лимитиращи условия

Лимитиращите условия за работа на стендовете включват:

• Защита от неправилно комутиране на източниците на напрежение;
• Измерване и контрол на граничната температура в натоварващия двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в натоварващия ел. двигател;
• Измерване и контрол на гранични стойности на тока в изпитвания ел. двигател;
• Контрол на защитни вериги – защитни ограждения, авариен стоп и други;
• Контрол на въртящия момент между изпитван и натоварващ ел. двигател;
• Прецизен контрол на оборотите на двата двигателя – чрез пулскодери.

Сподели:

Използвано оборудване

Контролер Modicon M340

Контролер Modicon M340

Виж повече
Дисплеи серия iE Weintek

Дисплеи серия iE Weintek

Виж повече
Честотен регулатор FR-A800

Честотен регулатор FR-A800

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Калин Цочев
Електроинженер по автоматизация
0887 435 798