Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Acti 9 IH

Schneider Electric Acti 9 IH

Механични времерелета

Механични времерелета на Schneider Electric управление на независими вериги по зададена програма.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Характеристики:

•  Механичните времерелета IH управляват отварянето и затварянето на независими вериги по зададена от потребителя програма с поставяне на мостови сегменти.

 

  • Гамата IH включва:

За 60-минутно програмиране:

•  IH 60 min 1c SRM

 

  • За 24-часово програмиране, компактни продукти (18 мм):

•  IH 24h 1c ARM
•  IH 24h 1c SRM
•  IH 24h 1c (UL)

 

  • За 7-дневно програмиране, компактни продукти (18 мм):

•  IH 7j 1c ARM

 

  • За 7-дневно програмиране, стандартни продукти (54 мм):

•  IH 7 j 1c ARM
•  IH 24h + 7j 1+1c ARM

 

  • Ползи

Механични времерелета:

•  Механичните времерелета IH осигуряват по-голямо удобство и значителни икономия на енергия. Те са надеждни и лесни за монтаж и ползване.

 

  • Времерелетата позволяват:

•  Намаляване на потреблението (инсталацията работи само когато е необходимо, в периодите с най-изгодна тарифа)
•  Повече удобство за потребителя (работните периоди могат да се настройват)

 

  • Приложения:

•  Те са пригодени за всякакви приложения (звънци, осветление, отопление, вентилация, контрол на достъпа и др.), независимо от пазара (жилищни, обслужващи или обществени сгради, селско стопанство, индустрия и др.)

 

Разгледайте пълната продуктова гама тук.

Времереле Брой канали Продължител- ност на цикъла
(д: ден)
Минимално време между
2 комута- ционни операции
Брой комута- ционни операции Запаметя- ване при прек. на за- хранването Ширина (модул от 9 mm) Принуди- телни операции Вкл / Изкл (On / Off) Изходен контакт (Cosφ =1) Превключ- ване
по време (лятно/ зимно)
Каталожен номер
Механични времерелета      
IH 60 mn 1 канал SRM 1 60 минути 1 минута 15 сек 24 Вкл. - 24 Изкл. липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15338*
IH 24 ч 1 канал SRM 1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 24 Изкл. липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT16364*
IH 24 ч 1 канал ARM 1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 24 Изкл. 150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15365*
IH 24 ч 2 канал ARM 2 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 24 Изкл. 150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15337
IH 7д 1 канал ARM 1 7 дни 4 ч 21 Вкл. - 21 Изкл. 150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15367*
IH 24 ч + 7д 1+1c ARM 1+1 24 ч + 7 д 45 минути 16 Вкл. -16 Изкл. 150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15366
+ 12 ч + 7 Вкл. -7 Изкл.  
Механични времерелета - 18 mm  
IHH 7d 1 канал ARM 1 7 дни 2 ч 42 Вкл. - 42 Изкл. 100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15331
IH 24h 1 канал ARM 1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 48 Изкл. 100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15336
IH 24h 1 канал SRM 1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 48 Изкл. липсва 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15335

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти