Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric EcoAdviser

Mitsubishi Electric EcoAdviser

Софтуер за поддръжка спестяването на енергия EcoAdviser

EcoAdviser идентифицира и количествено определя загубите на енергия въз основа на AI анализ и петте фокусни точки на Mitsubishi Electric.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Софтуер

MODEL: MES3-EAP1-DA (Version1.0.1)
mes3-eap1-da-1_0_1.zip

MODEL: MES3-EAP1-AI (Version1.0.0)
mes3-eap1-ai-1_0_0.zip

 

  • Maisart AI и 5-точковата методология автоматично идентифицират загубите на енергия в производството (само за MES3-EAP1-AI)

EcoAdviser идентифицира и количествено определя загубите на енергия въз основа на AI анализ и петте фокусни точки на Mitsubishi Electric. Факторите, тясно свързани със загубата на енергия, като дата и час, оборудване и т.н., са приоритетни по отношение на потенциала за намаляване на загубите чрез препоръчани контрамерки. Също така са изяснени ключови моменти, за да се осигурят ефективни енергоспестяващи мерки. Диагностиката на факторите непрекъснато се подобрява, тъй като AI научава условията и текущите резултати.

Five focusing points

Energy-loss diagnosis screen

Energy-loss factor diagnosis result screen

 

  • Визуализация на подобрения, реализирани чрез енергоспестяващи инициативи (само за MES3-EAP1-AI)

Потребителите могат бързо да потвърдят обхвата на подобрението чрез сравнения на резултатите преди и след. Чрез непрекъснат анализ на ефективността на енергоспестяващите мерки за противодействие по количествен начин, подобренията могат постоянно да се подобряват чрез отделно преразглеждане на ефективността на всяка инициатива.

Effect verification screen

 

  • Персонализирано енергийно табло позволява разнообразни анализи (за MES3-EAP1-DA и MES3-EAP1-AI)

Таблото с възможност за персонализиране, позволява на потребителите да се съсредоточат върху приоритетни проблеми и ключови показатели за ефективност (KPI). Освен това, емпиричните доказателства показват, че споделянето на енергийни KPI данни с фабрични работници на големи дисплеи на работното място, насърчава по-голяма осведоменост и повече внимание към пестенето на енергия. EcoAdviser предлага разнообразни аналитични графики, включително кръгови диаграми, класации, времеви редове, кутии, точкови диаграми, диаграми на Парето и хистограми.

Имате нужда от консултация?

Dashboard

 

  • Системна конфигурация

System configuration case 1

System configuration case 2

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти