Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за управление на енергия

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

AVEVA Insight

Виж повече

Mitsubishi Electric MES интерфейс IT

Виж повече

Mitsubishi Electric Real-time Data Analyzer

Виж повече

Mitsubishi Electric iQ Monozukuri

Виж повече

Mitsubishi Electric EcoAdviser

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Plant Data Expert

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Plant Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Automation Expert

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Manufacturing Compliance Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Machine Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Clean-in-Place Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Traceability Advisor

Виж повече
Страница 1 от 2

Софтуер за управление на енергия

Какво представлява софтуера за управление на енергия?

Софтуерът за управление на енергията е дигитален инструмент, който позволява да се наблюдава консумацията на енергия и да се управлява чрез автоматизиране на определени задачи.

Той предоставя информация за това как да се подобри ефективността и да се намалят допълнително разходите. Информираните решения ви помагат да направите по-добър избор по отношение на нивата на потребление на енергия. Основната цел на тези системи е намаляване на разходите чрез оптимизиране на потреблението и производствените процеси. 

Софтуерът за управление на енергията (EMS) се отнася до различни софтуерни приложения, свързани с енергията, които могат да осигурят:

  проследяване на сметки за комунални услуги
  измерване в реално време
  системи за ОВК и управление на осветлението в сгради
  симулация и моделиране разходите в сгради
  въглероден отпечатък и докладване за устойчивост
  управление на ИТ оборудване
  отговор на търсенето и/или енергийни одити

Предоставя и инструменти за намаляване на енергийните разходи и потреблението за сгради, общности или индустрии. EMS събира енергийни данни и ги използва за три основни цели – докладване, наблюдение и ангажиране. 

Ето какво трябва да знаете за тях:

  Докладването може да включва проверка на енергийните данни, сравнителен анализ и определяне на цели за намаляване на потреблението на енергия на високо ниво. 

  Мониторингът може да включва анализ на тенденциите и проследяване на потреблението на енергия за идентифициране на възможности за спестяване на разходи. 

  Ангажираността може да означава отговори в реално време (автоматични или ръчни) или започване на диалог между обитателите и управителите на сгради за насърчаване на пестенето на енергия.

Как функционира?

Данните за потреблението на енергия могат да бъдат анализирани с помощта на компютърни програми като тези, базирани на изкуствен интелект. Тези програми ни помагат да разберем кои дейности консумират твърде много енергия и кои могат да бъдат подобрени чрез промяна на поведението им.

Също така е от съществено значение да се отбележи важността на включването както на най-съвременния хардуер (уреди за измерване на енергия, ОВК контролери), така и на правилната софтуерна платформа (енергиен мениджър), за да внедрите добре проектирана система за управление на енергията за вашия бизнес.

Има ли предимства?

Има много причини, поради които трябва да помислите за инвестиране в подходяща система за управление на енергията; правилният софтуер също може да промени правилата за увеличаване ефективността на потреблението на енергия.

Ето някои предимства, които трябва да имате предвид:

Намалете въглеродните емисии

Ако имате инсталирани няколко лампи в офиса, можете да ги настроите да се включват само когато е необходимо. По този начин ще избегнете загубата на електроенергия, като по този начин ще намалите въглеродния отпечатък.

Подобрете нивата на комфорт

За да подобрите нивата на комфорт, можете да използвате интелигентни термостати, за да регулирате температурните настройки в зависимост от сезона. Можете също така да спестите пари, като изключите климатиците, когато стаите са празни.

Увеличете производителността

Софтуерът за управление на енергия може да помогне за производителността на служителите. Като настроите автоматични известия, можете да уведомите членовете на персонала, когато оборудването им се нуждае от поддръжка. 

Оптимизирайте използването на енергия

Тези системи ви дават представа в реално време за всичко, свързано с управлението на електроенергията. Следователно са жизненоважен компонент на всяка производствена линия: подобряват качеството, повишават производителността и опростяват операциите.

Подобрете сигурността

Системите за управление на енергийни данни ви позволяват да наблюдавате и контролирате достъпа до критични зони като офиси, складове, фабрики и др. Те дори могат да бъдат свързани към алармени системи, за да осигурят безопасност и сигурност.

Осигурете съответствие с нормативните разпоредби

EMS може да гарантира, че отговаряте на изискванията на различни регулаторни органи. Освен това, те могат да помогнат да спазвате местните закони относно потреблението на енергия. Законите, регулиращи инсталирането на слънчеви панели, изискват да водите записи за количеството енергия, генерирано от всеки панел. Софтуерът за управление на енергията ще ви помогне да направите това ефективно.

Защо се нуждаем от него?

Софтуерът за енергиен мениджмънт отчита и следи използването на енергийната система в съоръженията, спестявайки пари на бизнеса от разходи за енергия. Тези решения включват мониторинг на потреблението на енергия в реално време, анализ на енергийни данни, контрол на ОВК системите и отчитане на въглеродния двуокис и устойчивостта.

Софтуерът за управление на енергията често съдържа инструменти, които променят потреблението на енергия, за да насърчат по-ефективно потребление и намаляване на въглеродните емисии.

Бизнесът използва софтуер за управление на енергията, за да поддържа един източник за всички данни, свързани с потреблението на енергия, да намали въглеродните емисии чрез интелигентно разпределение на енергията, да анализира потреблението на енергия и да намали разходите, свързани с потреблението. 

Софтуерът в тази категория е предназначен да подобри ефективността, да осигури съответствие с нормативните изисквания и да намали оперативните разходи.

Софтуерът за управление на енергията е подобен на софтуера за управление на устойчивостта и продуктите доста се припокриват в наборите от функции. Двата могат да се използват съвместно и понякога се интегрират, взаимодействайки със сензори, свързани с IoT, които наблюдават потреблението на енергия в реално време.

Софтуерът за управление на енергия е необходимо:

  да наблюдава консумацията на енергия от множество източници
  активно да  се ангажира със системи, които консумират енергия, като променя потреблението на енергия
  да съдържа инструменти за анализ и обработка на данни, свързани с потреблението на енергия

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Системата за енергиен мениджмънт ще идентифицира възможностите за пестене на енергия и ще ви помогне да ги приложите. С тези знания можете да наблюдавате напредъка си и допълнително да управлявате потреблението на енергия. 

Неприлагането на стратегия за управление на енергия може да доведе до загуба на функционалност, внезапно увеличение на цената на енергията, прекъсване на електрозахранването или липса на захранване. Ето защо се нуждаете от цялостна система за управление на енергията.

Доверете ни се, ЕХНАТОН може да бъде успешният ви партньор в изграждането на рентабилни системи за управление на енергията.

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.