Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric MEprotect Accessories

Mitsubishi Electric MEprotect Accessories

MEprotect Аксесоари и опции

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Аксесоари за бързо изграждане на мощни защитни системи с MEprotect. Изчерпателен набор от опции за допълване на мощността на релетата MEprotect за проектиране и изграждане на рентабилни, надеждни и висококачествени приложения за защита на електрически активи.

 

  • Разширителни модули:

•  Допълнителни дискретни вх./изх. (8x DIN, 4x релейни DOT)
•  RTD сензори (модули с 4 или 8 канала) – PT100, PT1000, NTC, или PTC
•  4 – 20 mA вх./ изх. (2x AIN, 2x AOT) вкл. PID управляващи блокове
•  Мрежови разширителни модули: Modbus TCP, Profinet, IEC61850 + GOOSE, CC-Link IE Field

 

  • Модули токови трансформатори ТТ (с детекция на напрежение до 550 Vac):

•  Избор на необходимия ТТ в зависимост от приложението – модели от 0.1 A до 300 A
•  При големи токове или за приложения СН се използват външни токови и напреженови трансформатори с модулен блок MEP0400

 

  • ТТ за баланс:

•  MEprotect предлага ТТ за "core" баланс (CBCT) за множество стойности на тока и размери/геометрия на кабелния отвор
•  Потребителят може да използва и собствени CBCT с 1 A вторичен ток с релетата MEprotect

 

  • HMI / Графични операторски терминали:

MEprotect може да работи напълно автономно с всеки HMI. Ако е необходим локален достъп за работа с оборудването (on/off), за мониторинг в реално време на състоянието или за промени в настройките. 

•  MEprotect HMI осигурява достъп на оператора до релето на три защитени с парола нива: 

-  Незащитен: преглед на ключови оперативни и защитни данни 
-  Ниво 0: локална работа на оборудването, показва ключови работни и данни за защита 
-  Ниво 1: позволява корекции на избрани параметри от упълномощени техници и старши оператори 
-  Ниво 2: позволява промени в настройките за защита от старши техници или инженери 

•  HMI осигурява независимо регистриране и анализ на събития.

Обикновено се монтира на панел и може да бъде разположен на разстояние до 1200m от релето. Интуитивен, навигацията позволява лесна конфигурация и настройка на параметрите. Предлагат се 7” и 10 инчови екрани, като последните могат да обслужват до осем релета. MEprotect може да работи и без HMI. 

 

  • Модул външна памет: 

•  Запис и съхранение на параметрите и конфигурацията 
•  Автоматично се актуализира при промяна на настройките или подмяна на релета

 

  • Модул за блокиране при проблем в изолацията: 

•  Измерва съпротивлението на кабела и защитеното оборудване дори, когато не се използва 
•  Открива потенциални проблеми в оборудването в режим на готовност 
•  Предотвратява потенциално катастрофално захранване на оборудване с късо съединение или 
грешка към земя 

 

Разгледайте пълната ни продуктова гама тук.

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти