Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Mitsubishi Electric сервомотори

Mitsubishi Electric сервомотори

Серво мотори Mitsubishi Electric, съвместими с наноуправление, подходящи за различни типове машини

Средноинерционни, високопрецизни и високоскоростни мотори. Значително повишена резолюция на сензорите. Серво двигателите, които подсигуряват гладко въртене и отлични възможности за ускорение, са подходящи за приложения като задвижващи оси при металообработващи машини.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
 • Серия HG
  HG-SR152J | Mitsubishi Electric | Servomotor HG Series

Средноинерционни, високопрецизни и високоскоростни мотори. Значително повишена резолюция на сензорите. Серво двигателите, които осигуряват гладко въртене и отлични възможности за ускорение, са подходящи за приложения като задвижващи оси при металообработващи машини.

•  Гама: 0,2 до 9 [kW]
•  Максимална скорост на въртене: 4 000 или 5 000 [об/мин]
•  Сензорите за поддръжка на безопасността са включени като стандартна спецификация. Конекторите на сензорите са завинтени и имат повишена устойчивост на вибрации. Достъпни са три резолюции на сензорите (например 1, 4 и 67 мил. импулса/оборот).
•  Могат да бъдат използвани като двигатели за задвижване на шпиндели за металообработващи машини. Конекторът с малък размер позволява хоризонтално свързване на кабела, което допринася за пестене на пространство в машините. (Поддържат се различни варианти. (Размер на фланеца: само 90SQ)).

 

HF-KP23B | Mitsubishi Electric | MELSERVO-J3 series Серия HF

Средноинерционни мотори. Гарантирана прецизност при високоинерционни машини. Подходящи за машини, изискващи бързо ускорение.

•  Гарантирана прецизност при високоинерционни машини. Подходящи за машини, изискващи бързо ускорение.
•  Гама: 0,5 до 9 [kW]
•  Максимална скорост: 4 000 или 5 000 [об/мин]
•  Поддържат три типа датчици с резолюция 260 000, 1 млн. или 16 млн. импулса/оборот.

 

 • Серия HP
  HP Series| Mitsubishi Electric | MELSERVO-J3 series

• Нискоинерционни и високоскоростни серво мотори.
• Оптимални за машини с високо ускорение.
• Гама: 0,5 до 11 [kW]
• Максимална скорост: 3 000 или 4 000 [об/мин]
• Поддържат три типа датчици с резолюция 260 000, 1 млн. или 16 млн. импулса/оборот.

 

HF-KP Series Mitsubishi Electric Серия HF-KP

Нискоинерционни мотори. Подходящи за спомагателни оси, изискващи висока скорост на позициониране.

•  Подходящи за спомагателни оси, изискващи висока скорост на позициониране.
•  Гама: 0,1 до 0,75 [kW]
•  Максимална скорост: 6 000 [об/мин]
  • Поддържат датчици с резолюция 260 000 импулса/оборот.

 

 • Серия HC
  Original & New Mitsubishi Ac Servo Motor Hc-sfs502g1(1/29) - Buy 300 Hp Electric Motor,Mitsubishi Ac Servo Motor Used,Heater Blower Motor Product on Alibaba.com

• Средноинерционни и високопрецизни серво мотори.
• Оптимални за гарантиране прецизността на високоинерционни машини.
• Гама: 0,5 до 11 [kW]
• Максимална скорост: 3 000 [об/мин]
• Адаптируеми както към стандартни датчици с резолюция 100 000 импулса/оборот, така и към високопрецизни датчици с резолюция 1 млн. импулса/оборот. (Забележка: При комбиниране със серво задвижвания MDS-B-SVJ2 и MDS-R серията обхваща модели от 0,5 до 3,5 [kW] с поддръжка само на датчици с резолюция 100 000 импулса/оборот)

 

 • Серия LM-F

Линейни серво мотори. Възможно е използването им в чисти среди, тъй като конструкцията им не включва сачмени винтове и следователно не е налице риск от замърсяване с грес.

•  Възможно е използването им в чисти среди, тъй като не включват сачмени винтове, което елиминира риска от замърсяване с грес.
•  Елиминирането на предавателни механизми, включващи мъртъв ход (хлабина), дава възможност за гладко и безшумно протичане на работата дори при високи скорости.
•  Гама: максимална сила: 900 до 18 000 [N·m]

Linearservomotor

 

 • Серия TM-RB

Серво мотори с директно задвижване. Комбинираният мотор с директно задвижване с висок въртящ момент, със система за управление с висок коефициент на усилване, осигурява бързо ускорение и позициониране – за по-гладко въртене.

•  Комбинираният мотор с директно задвижване с висок въртящ момент, със система за управление с висок коефициент на усилване, осигурява бързо ускорение и позициониране – за по-гладко въртене.
•  Подходящ за ротационни оси, които задвижват маси или шпинделни глави.
•  Гама: максимален въртящ момент: 36 до 1 280 [N·m]

Direktantrieb

 • Продуктовата серия е внедрена в следните наши проекти:

Модерни учебни лаборатории по роботика и автоматика

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Николай Кривошиев
Ръководител направление "CNC системи“
0885 137 711