Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Сензори за разстояние

Филтри

Изчисти

Производител

Ултразвукови сензори

Виж повече

Лазерни сензори

Виж повече

Сензори за измерване на разстояние от ЕХНАТОН и SICK

Една от най-важните задачи в индустриалното производство е измерването на разстояния. Разнообразието на приложенията обаче е толкова голямо, че нито един сензор не може универсално да се използва за всички задачи. ЕХНАТОН предлага широк спектър от продукти за измерване на разстояние от немския производител SICK. Сензорите за засичане на разстояние са адаптирани към голямо разнообразие от измервателни задачи. Като интелигентни източници на данни, те предоставят точна информация за почти всяко приложение. На всякакви разстояния, във всички среди, оборудвани с високоразвити технологии и разнообразни интерфейси.

Какви са методите за измерване на разстояние

Лазерна триангулация

Триангулацията се базира на измерване на разстоянието чрез изчисление на ъгъла. Сензорът проектира светлинен лъч върху обекта, който трябва да бъде открит. Светлината, отразена от обекта, достига до приемника на сензора под ъгъл, който зависи от разстоянието. Разстоянието до обекта се определя въз основа на позицията на светлинния лъч върху приемния елемент.

Оптично измерване на разстояние чрез време за преминаване

При измерване на разстоянието чрез метода на времето за преминаване, разстоянието между сензора и обекта се определя от измереното време, което протича между момента, в който сензорът излъчва светлинен импулс и момента, в който отражението се връща обратно към приемника.

Ултразвуково измерване на разстояние чрез време за преминаване

При измерването на разстояние чрез ултразвук, сензорът излъчва акустичен импулс, който се отразява от засечения обект. Времето, необходимо на импулса да отиде от сензора до обекта и да се върне обратно, се измерва и анализира, след което се преобразува в съответно разстояние.

Три технологии, които стигат до същината

В бъдеще индустриалните процеси ще бъдат определяни от мрежовите производствени и контролни системи, които функционират в сложни машинни среди. За тяхното успешно функциониране е от съществено значение наличието на сензорен интелект, който е способен да преобразува физическите сигнали в полезна информация. Интелигентните сензорни системи от SICK вече доказват своята ефективност в подпомагането на динамични индустриални процеси, които изискват оптимизация и самоорганизация в реално време. За да се осигури надеждна мрежова комуникация, от съществено значение е да се дефинират ясно и да се интегрират необходимите данни в света на мрежовата информация. Изборът на подходящия вид комуникация за конкретното приложение играе ключова роля. В зависимост от конкретните изисквания, инфраструктурата и околната среда, сензорите за разстояние от SICK предлагат оптималната технология за интегриране, отговаряща на нуждите на потребителя.

IO-Link предлага нови опции за комуникация от точка до точка между системата за управление и полевите интерфейси. Простите сензори и изпълнителни механизми стават активни участници в процесите в една цялостна мрежа за автоматизация от край до край. Като предаватели, те докладват статусите на контролера чрез главния; като приемници, те приемат и обработват сигналите в обратен ред. Това оптимизира процесите по цялата верига.

Научете повече

С Ethernet и полевите шини всички участващи сензори и изпълнителни механизми могат да комуникират със системата за управление като сензорна мрежа. В зависимост от типа на интерфейса са налични различни йерархии и конфигурации на включените устройства – така наречените топологии. Това дава възможност за обработката на големи количества данни, предаването им в реално време и тяхното директно интегриране в ИТ системи и облаци.

Серийните интерфейси се използват за директно предаване на данни между контролера и сензор или актуатор. При комуникацията всеки бит се предава индивидуално и последователно чрез точкова връзка. Основните предимства на серийните интерфейси са тяхната ниска техническа сложност и независимостта от конфигурацията на системата.

Винаги правилно свързани – бързо, лесно, ефективно

От най-късите до най-дългите разстояния – в разнообразни приложения както на закрито, така и на открито, сензорите за разстояние от SICK се използват за измерване на разстояния чрез ултразвук, светлина или радар. Те се адаптират лесно към всяка среда и различни повърхности, винаги готови да се справят със задачата си. Дори неблагоприятните условия като прах, замърсяване или мъгла не се отразяват на точността на измерванията и надеждната работа.

Мониторинг на ниво

Контролът на нивото на течности и насипни материали с ултразвукови сензори за разстояние осигурява надеждност на процеса, независимо от материала, дори при неблагоприятни околни условия като прах, мръсотия или мъгла.

Позициониране, наблюдение на присъствието и защита срещу сблъсъци

Големият обхват на обекти с различни форми и свойства за отражение чрез ултразвукова технология максимизира гъвкавостта на машината за надеждно позициониране, контрол на присъствието и защита срещу сблъсъци.

Прецизно и надеждно измерване

Датчиците за разстояние гарантирано откриват разстоянието до пренасочващия елемент. С Dx50-2 се гарантира, че дървената греда например, се подава перфектно върху конвейера, дори при много тежки условия.

Прецизно позициониране

В интралогистиката датчиците, които предлагаме подпомагат оптималното позициониране на роботизирани хващачи от големи разстояния чрез високо точно засичане на ръба на логистичните кутии с всякакъв цвят.

Следене на производствени процеси

Миниатюрният сензор OD Mini използва технологията на триангулация за контрол на производствените процеси в серийното производство. Благодарение на компактния си дизайн, той е изключително гъвкав и може да бъде използван в много други приложения.

Контрол на качеството с използване на датчици за разстояние

OD5000 е висок клас измервателен сензор за триангулация с висока прецизност. Високопрецизните и бързи процеси на покриване в производството на батерии могат да бъдат наблюдавани в реално време, което оптимизира качеството на серийните продукти.

Какво получавате от нас

Продуктите, които предлагаме на българския пазар са важен инструмент за широк спектър от приложения в различни индустрии. Техните функционалности включват прецизно измерване на разстояния, позициониране, контрол на присъствието и предотвратяване на сблъсъци. С различни технологии като ултразвук, инфрачервено и лазерно излъчване, тези сензори осигуряват надеждност, прецизност и гъвкавост в разнообразни условия и среди. Благодарение на тяхната висока производителност и интелигентни функции, сензорите за разстояние подпомагат автоматизацията на процесите, подобряват ефективността и гарантират качеството на продуктите.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.