Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

IO-Link за ефективно интегриране на сензорни данни

В автоматизацията, интегрирането на иновативната IO-Link технология представлява ключов фактор за свързване на сензори и изпълнителни механизми със системи за управление от по-високо ниво. Тя позволява на сензорите и актуарите да се превърнат в активни участници в процеса, което открива нови възможности за двупосочна комуникация между полевите устройства и системния контролер. Технологията подобрява производствените процеси в различни индустрии, като предоставя стандартизиран и ефективен начин за обмен на данни, улеснявайки интеграцията, мониторинга и диагностиката на устройствата.

На полево ниво IO-Link устройствата, като сензори и задвижващи механизми, както и главните IO-Link модули, инсталирани директно в системата или машината, се използват за изпълнение, наблюдение и комуникация в производствената среда. Благодарение на IO-Link, дори базови сензори, които сами по себе си не са оборудвани с интерфейси съвместими със стандарта FIELDBUS, могат да комуникират двупосочно с контролното ниво и по този начин да генерират значителна добавена стойност. В същото време обаче, използването на IO-Link датчици значително намалява времето за престой на машините.