Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Дефектнотокови защити

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Acti 9 модул Vigi iC60

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 Vigi NG125

Виж повече

Schneider Electric Acti 9 iID

Виж повече

Schneider Electric Аcti 9 iDPN Vigi

Виж повече

Mitsubishi Electric ELCB WS-V

Виж повече

Дефектнотоковата защита за автоматични прекъсвачи има изолационен клас 2, бърза индикация при повреди, оптимална непрекъснатост на работата, допълнителни защити от директен контакт и много други.

Какво представляват дефектнотоковите защити?

Електричеството се е превърнало в незаменим компонент от нашия живот, факт е, че то идва със свои собствени опасности за човешкия живот. Токов удар и пожар са двата основни риска, свързани с електричеството, човек не може да си позволи да бъде небрежен, когато става въпрос за изолационно оборудване.
Дефектнотоковата защита е важна мярка за безопасност, когато става въпрос за защита на електрически вериги. Това е токово сензорно устройство, което може автоматично да измерва и изключва веригата, когато възникне повреда в свързаната верига или токът на утечка надвишава номиналната зададена стойност.
Насочена към защита на индивида от риска от токови удари, както и от пожари, тя е особено полезна в случаи на внезапна повреда при заземяването. Наличието на ДТЗ гарантира, че в такива случаи веригата ще се задейства незабавно и по този начин лицето е защитено от токов удар.

Какъв е работният им принцип?

ДТЗ работи на принципа на Закона на Кирхоф, който гласи, че входящият ток трябва да бъде равен на изходящия ток в дадена верига. По този начин се сравнява разликата в текущите стойности между проводниците.

В идеалния случай токът, който тече към веригата, трябва да бъде същият като този, който тече през проводник. В случай на повреда, токът от проводника се намалява, разликата между двете величини е известна като остатъчен ток. При засичане на остатъчен ток/ток на утечка, ДТЗ се задейства, за да се изключи веригата.
Изпитвателна верига, включена в устройството за остатъчен ток, гарантира, че надеждността на ДТЗ е тествана. Когато тестовият бутон е натиснат, токът започва да тече през тестовата верига. Тъй като създава дисбаланс на неутралната намотка на устройството, системата се изключва и захранването се прекъсва, като по този начин се проверява надеждността на системата.

Човек е в състояние да издържи на токов удар до 30 mА. Докато до 10 mА може просто да предизвика усещане за бодене, от 10 mА нататък може да доведе до мускулна контракция, което допълнително води до респираторна парализа при около 30 mА. Следователно ДТЗ са предназначени да търсят малки промени в остатъчния ток. В случаите, когато се търси защита от пожар, защитите се използват и за проследяване на по-високи промени в остатъчния ток до 300 mА.

 

Какви са техните предимства?

Основните им предимства, включват:

• осигуряват защита срещу дефектен ток
• автоматично изключват веригата, когато номиналната чувствителност е превишена
• предлагат защита срещу колебания на напрежението, тъй като включва филтриращо устройство, което предпазва от преходни нива на напрежение