Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Разединители

Филтри

Изчисти

Производител

Schneider Electric Compact INS/INV

Виж повече
Schneider Electric ComPact NSXm NA
До изчерпване

Schneider Electric ComPact NSXm NA

Виж повече
Schneider Electric ComPact NSX NA
До изчерпване

Schneider Electric ComPact NSX NA

Виж повече

Schneider Electric Compact NS мощностни разединители

Виж повече

Schneider Electric Masterpact мощностни разединители

Виж повече

Schneider Electric Fupact INF, ISFL, ISFT

Виж повече

Schneider Electric Ново поколение ComPact NSX NA

Виж повече

Schneider Electric Ново поколение ComPact NSXm NA

Виж повече

Благодарение на адаптирането към редица приложения с ниско напрежение, компактните прекъсвачи осигуряват цялата безопасност, от която се нуждае потребителя

Какво представляват разединителите?

Разединителят е електрическо устройство проектирано да изключва електрическия ток на електрическа верига от съображения за безопасност. Например, когато електрическото оборудване е в процес на ремонт и поддръжка, електрическият електрическия ток в оборудването трябва да бъде изключен за безопасност.

Поради тази причина основната цел на разединителя е да спре електрическия ток към всички свързани устройства в електрическата верига. Както знаете, електричеството е фатално, когато се борави без предпазни мерки; прекъсването на захранването ви позволява да управлявате безопасно всяко електрическо устройство по време на ремонт и поддръжка.

Разединителите/ прекъсвачите са различни видове, като някои се управляват ръчно, докато други са автоматични. Използват се в зависимост от необходимата функционалност. Това, което трябва да се отбележи, е, че освен като разединител, те играят роля и на товаров превключвател. Те винаги са проектирани да съчетават качествата на електрически изолатор и превключвател за натоварване.

Това прави разединителите широко използвани в електрическите мрежи днес. Те са перфектни и надеждни при изолирането на електрически устройства от захранването и имат много повече предимства, включително прекъсване и захранване на електрическите вериги. Много видове прекъсвачи, които се намират на пазара, често се използват в електрическите вериги днес.

Гамите включват разединители с предпазители, нормални разединители и известните на всички прекъсвачи. Макар всички видове да са уникално проектирани, те имат сходни цели на приложение. Поради тази причина винаги ще намерите всички тези видове разединители, използвани заедно в различни електрически вериги.

За какво се използват?

Както знаете, разединителя, наричан още прекъсвач или превключвател за изолиране на електрическа верига, се използва главно за изолиране на захранването от електрическо оборудване, свързано към верига от съображения за безопасност по време на дейности по поддръжка. Тези разединители прекъсват електрическите вериги и в големи схеми на електроразпределение.

Поради тази причина те се използват широко в много промишлени приложения. По време на тяхната работа, тези разединители винаги са свързани с проводниците за заземяване, за да осигурят безопасността, необходима на експертите за отстраняване на електрически проблеми по време на ремонт и поддръжка.

В допълнение, разединителите за високо напрежение се използват в големи електрически подстанции. Тяхната основна цел в подстанциите е да изключат големи мощности в преносните линии и трансформаторите за поддръжка на безопасността.

Разединителите, особено тези на Schneider Electric, винаги са безопасни и ефективни при изолирането на голяма мощност, което ги прави най-често използваните разединители в по-големи електрически разпределителни вериги и подстанции. Електрическите разединители обаче нямат механизъм за управление на веригите; те са безопасни само за изолиране на енергийния поток.

Какви са техните предимства?

Някои от основните предимства на тези устройства са предоставянето на отдалечена индикация, особено в позицията на разединител и разпределяне на мощности. Както беше посочено по-рано, основната цел на електрическия прекъсвач е да изолира потока на мощност.

Как обаче постигат това? Тъй като тези разединители могат да бъдат автоматични или ръчно управлявани, ще трябва да изберете най-добрия метод на работа, преди да използвате устройството във вашата верига, особено за по-големи вериги, като например в трафопостове.

Отделен механизъм се прилага и към системната връзка, за да се елиминира необходимостта от допълнителен изолатор при свързване към земя.

Какви модели може да откриете в ЕХНАТОН?

Разединителят е едно от най-често използваните електрически устройства в различните вериги днес. Използва се главно за изолиране на потока от електрически ток в оборудването. Прекъсването на захранването винаги е необходимо, за да се осигури безопасна работна среда.

Благодарение на адаптирането към редица приложения с ниско напрежение, компактните прекъсвачи осигуряват цялата безопасност, от която се нуждае потребителя. Гамата Compact NSX NA товарови прекъсвачи е приспособена за работа в много приложения с ниско напрежение (LV), където е необходима изолация.

Разполага с два размера на корпуса с разновидност от аксесоари които са съвместими с Compact NSX прекъсвачи и голямото им разнообразие от функции:

•  защита на разпределителни системи

•  на мотори

•  измерване

•  диагностика 

•  специални приложения

Конструирани за максимално високи показатели и защита, продуктите от тази гама съответстват напълно на прекъсвачите от гама Compact NS.

В продуктовото портфолио на ЕХНАТОН ще откриете следните продукти с марката Schneider Electric:

•  ComPact NSXm NA

•  ComPact NSX NA

•  Compact INS/INV

•  Compact NS мощностни разединители

•  Masterpact мощностни разединители

•  Fupact INF, ISFL, ISFT

•  Ново поколение ComPact NSX NA

•  Ново поколение ComPact NSXm NA

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.