Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Базово измерване

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Вид

Schneider Electric Acti 9 iEM2000

Виж повече

Schneider Electric CH

Виж повече

Schneider Electric CI

Виж повече

Schneider Electric аналогови амперметри и волтметри

Виж повече

Schneider Electric цифрови амперметри и волтметри

Виж повече

WAGO трифазен модул за измерване на мощността

Виж повече

Schneider Electric PowerLogic PM3000 series

Виж повече

Устройства за базово измерване

Какво представляват устройствата за базово измерване?

За контролирането и управлението на електрическите системи са необходими измервателни устройства. Базовите измервателни устройства от Schneider Electric и Wago предоставят значими решения за контрол и мониторинг на електрическите системи, като пренасят функционалности и възможности, които отиват отвъд простото измерване.

Schneider Electric се фокусира върху разнообразие от аналогови и цифрови амперметри, волтметри и броячи на часове, които не само осигуряват точни данни за електрическите вериги, но и гарантират гъвкавост и прецизност за различни приложения. 

Също така, трифазният модул за измерване на мощността на Wago се отличава с уникални функционалности като мониторинг на променливи напрежения, разход на енергия и анализ на качеството на мощността.

Тези устройства не само предоставят данни, но и играят ключова роля за оптимизация на електрическата инфраструктура, поддържането на ефективност и стабилност на енергийните системи в различни индустрии като сгради, промишленост, центрове за данни и други.

Съчетавайки съобразен дизайн със силни функционалности, тези устройства са неотменим инструмент за управление на енергийните процеси във всеки контекст.

Видове устройства за базово измерване

С богата складова наличност ЕХНАТОН, съвременен доставчик на електротехническо оборудване и системи за мониторинг на енергия, предлага разнообразни устройства.

Някои от тях са следните:

•  Аналогови амперметри;
•  Волтметри;
•  Броячи на часове.

Тези устройства имат различни характеристики и функции, които им придават значителна стойност за потребителите.

Аналогови амперметри и волтметри от Schneider Electric

Амперметрите измерват тока в електрическата верига, докато волтметрите отчитат напрежението във волтове.

Технически характеристики:

•  Точност от клас 1,5
•  Работна честота от 50/60 Hz
•  Широк работен температурен обхват от - 25°C до + 55°C

Те предлагат възможности за монтаж на DIN шина или вграден монтаж, като вариантите за инсталация включват размери 72 x 72 и 96 x 96 мм.

Ползите включват различни видове измервания – A, V, Hz, kWh, както и опция за цифров или аналогов дисплей, предоставяйки гъвкавост за различни изисквания на потребителите.

Bazovo_izmervane_VLT:16061_Voltage_measurement

Брояч на часове Schneider Electric CH

Електромеханичният брояч на часове CH от Schneider Electric предлага възможност за отчитане на работните часове на машина или електроапаратура. С технически данни, като максимално показание до 99999,99 часа и точност на показанието от 0,01%, този брояч осигурява прецизност и надеждност.

Също така, той се предлага за монтаж на DIN шина или вграден монтаж и не изисква нулиране, предоставяйки удобство за потребителите.

Всички тези устройства са създадени с цел локално измерване и мониторинг на различни параметри в електрическите вериги, предоставяйки важна информация за поддръжка и управление на електроенергийните системи.

С различни функционалности и възможности за монтаж, те отговарят на разнообразните изисквания на потребителите в различни индустрии и приложения.

Bazovo_izmervane_Schneider _Electric_CH

Брояч за импулси Schneider Electric CI

Импулсният брояч на Schneider Electric е предназначен за монтаж на DIN шина. Подходящ е за отчитане на импулси, излъчвани от различни устройства като електромери, термосензори, часови броячи и др.

Характеризира се със следните параметри:

•  Напрежение на захранване и измерване от 230 V ~, 50/60 Hz
•  Максимално показание до 9 999 999 импулса
•  Без изискване за нулиране

Също така, средното времетраене на импулса е 50 мс, а минималното време между два импулса е също 50 мс.

Schneider Electric аналогови и цифрови амперметри и волтметри

Серията предлага разнообразие от амперметри и волтметри, които могат да се инсталират както на DIN шина, така и във вграден монтаж. Амперметрите отчитат тока в електрическите вериги, а волтметрите измерват напрежението, като предоставят измерване на A, V, Hz и kWh.

Технически характеристики:

•  Възможност за цифров или аналогов дисплей;
•  Точност от клас 1,5;
•  Работна температура от - 25°C до + 55°C;
•  Точност от 0,5%;
•  LED дисплей.

Тези разнообразни продукти на Schneider Electric предлагат надеждност и точност в измерването на различни електрически параметри, подходящи за различни индустрии и приложения. Всички устройства имат гъвкав монтаж и са оборудвани с необходимите функции, за да отговарят на специфичните изисквания на потребителите.

WAGO трифазен модул за измерване на мощността

Този модул за измерване на мощността е предназначен за монтаж на DIN шина и е снабден с дистанционен контрол на данните. Създаден е с цел автономно изпълнение, събиране на данни от работното място, запис и компактност.

Модулът предлага мониторинг на променливи напрежения, включително ниво на напрежението, фазови смущения и анализ на качеството на мощността.

Измерва следните параметри:

•  Активна мощност
•  Реактивна мощност
•  Консумация на енергия
•  Асиметрия на фазите и честота

Също така, модулът осигурява възможности за измерване чрез токови трансформатори или Rogowski намотки, с мрежов интерфейс на Modbus RTU (RS-485) и захранване от 24 VDC.

Bazovo_izmervane_WAGO's 3-Phase_Power_Measurement_Module

Schneider Electric PowerLogic PM3000 серия

Серията PowerLogic PM3000 включва електромери за DIN шина, предназначени за базово измерване на мощността. Тези уреди са създадени да подобрят електрическата разпределителна система и поддържат приложения за суб фактуриране и разпределение на разходите.

Предлагат се четири различни модела: PM3200, PM3210, PM3250 и PM3255, включващи различни комуникационни възможности и функционалности за защита на данните. Уредите се отличават с графичен дисплей, съответствие на стандартите, компактен размер и функции за защита срещу подправяне.

Тези продукти не само подобряват надеждността на мрежата, но и оптимизират консумацията на енергия и предоставят подробна информация за разходите свързани с енергията.

Те са подходящи за различни приложения в сгради, промишленост, центрове за данни, инфраструктура и други. Измервателните устройства са важен инструмент за управление на енергийните процеси и съдействат за поддържането на ефективно енергийно потребление в различни области.

Ползи от тяхното използване

Измервателните устройства са от значение за контролирането и управлението на електрическите системи. В днешно време, с възхода на различни иновации, компании като Schneider Electric и Wago предлагат решения, които не само предоставят базово измерване, но и възможности за мониторинг и оптимизация на електрическата инфраструктура.

Напредъкът в технологиите променя начина, по който разбираме и контролираме енергийните процеси. 

Насочени към подобряване на електрическата разпределителна система, измервателните устройства, като тези от гамата PowerLogic PM3000 на Schneider Electric и трифазния модул за измерване на мощността на Wago, представят високофункционални системи, които извършват широк спектър от задачи по измерване на мощността и мониторинг на мрежата.

Също така, предлагат се и други устройства, като електромери за монтаж на DIN шина, импулсни броячи, аналогови и цифрови амперметри и волтметри, които не само обслужват основните изисквания за измерване, но и гарантират гъвкавост и точност в широк спектър от електрически приложения.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.