Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Линия за развиване на ламарина в Тисенкруп – безопасна и съответстваща на стандартите

Фирма Ехнатон България е спечелила доверието ни като надежден партньор за изготвяне на доклади за оценяване на риска, концепции за безопасност и проекти за обезопасяване на машити, които са необходими за привеждане в съответствие с приложимите директиви на машини, които сме въвеждали в експлоатация.
Георги Николов
Управител, ТисенКруп Матириалс България ЕООД, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Тисенкруп Матириалс България ООД

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 07.2018 – 01.2019 г.

ЦЕЛ: Тисенкруп Матириалс България ООД въвежда в експлоатация линия за развиване на горещо валцована ламарина и иска да я приведе в съответствие с приложимото законодателство и европейската Директива 2006/42/ЕО относно машините.

РЕЗУЛТАТ: Новата линия на Тисенкруп разполага с достатъчно ниво на безопасност, за да отговори на изискванията на приложимите европейски стандарти за безопасност на машини. Това е презумпция за съответствие с Директива 2006/42/ЕО относно машините и дава възможност за полагане на „СЕ“ маркировка и въвеждане на машината в експлоатация в Европейския съюз.

 

Обхват на проекта

В процеса на оценяване на риска са разгледани основните опасности на машината и са оценени и предложени различни мерки за отстраняване на всяка от опасностите или намаляване на риска от тях. Вземайки предвид както безопасността на машината, така и въпросите, свързани с производителността и необходимите модификации на машината, са изготвени концепции за безопасност. Въз основа на резултатите от оценката на риска и техническите решения от концепциите за безопасност е разработен подробен проект за безопасност.

В процеса на внедряване на системата за безопасност ние от ЕХНАТОН оказвахме пълно съдействие и контрол. След внедряването ѝ, тя е валидирана чрез изпитване на всички функции за безопасност, свързани със системата за управление и е направен подробен протокол за резултатите от изпитването.

В края на процеса за СЕ маркировка Тисенкруп Матириалс България ООД, използва услугите на трета независима страна, която потвърди съответствието Директива 2006/42/ЕО относно машините.

 

Решение и оборудване

Екипът ни от професионалисти инженери в отдел „Безопасност на машини“ в партньорство с един от водещите производители в областта – фирма PILZ, е специализиран в изграждането на цялостни решения за автоматизация и безопасност на машини.

Приложените в Тисенкруп Матириалс България технически решения включват:

  • Периметрова защитна преграда с врати за достъп;
  • Системи за безопасност на врати (мониторинг, заключване и аварийно освобождаване);
  • Светлинни бариери на местата изискващи чест достъп, включително и функция Muting (временно заглушаване);
  • Мониторинг за покой на опасните движения по време на настройка на основни възли от машината.

Новата система за безопасност дава необходимата безопасност на операторите, без да намалява производителността на линията.

В проекта са внедрени: PNOZmulti 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини с функция за мониторинг на безопасна скорост и покой, PSENopt светлинни бариери за безопасност с вградена функция за заглушаване (muting), PITestop бутони за аварийно спиране, системи за безопасност на врати PSENsgate.

Сподели:

Използвано оборудване

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

Виж повече
PSENopt светлинни бариери

PSENopt светлинни бариери

Виж повече
PITestop бутони

PITestop бутони

Виж повече
PSENsgate система за безопасност

PSENsgate система за безопасност

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265