Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Високо ниво на сигурност за операторите на инжекционни преси

Нашият опит с фирмата ни дава основание да препоръчаме Ехнатон България като надежден партньор за консултации, услуги и доставка на системи и компоненти за обезопасяване на машини в съответствие с действащите европейски директиви и национални наредби.
инж. Петър Ангелов, Директор
Стандард Профил България ЕАД, Стара Загора, 2020 г.

Въведение

ОБЕКТ: Стандард Профил България ЕАД, гр. Стара Загора

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 05.2019 – 09.2019 г.

ЦЕЛ: За да подобри производствените си процеси, Стандард Профил България ЕАД желае да повиши производителността и да подобри безопасната експлоатация на съществуващите инжекционни преси.

РЕЗУЛТАТ: Изградено е цялостно решение за постигане на максимална степен на безопасност при запазване на високи нива на производителност. Новата система за безопасност значително оптимизира работната среда, като ограничава потенциалните опасности и осигурява високо ниво на сигурност на операторите на машините в завода.

 

Обхват на проекта

Стандард Профил България ЕАД, град Стара Загора е с основна дейност проектиране и производство на компоненти за автомобилната индустрия. Машината на Стандард Профил България ЕАД е предназначена за производство на формовани детайли от съответните суровини по метода на инжекционното леене. Оригиналната концепция за работа с машината е със станция за управление с две ръце. С помощта на нашите инженери от ЕХНАТОН са разработени и приложени решения за безопасност, включващи следното:

  • Оценяване на риска;
  • Концепции за безопасност;
  • Проект за безопасност;
  • Внедряване на системата за безопасност;
  • Валидиране на безопасността.

 

Решение и оборудване

За да подобри производствените процеси и да повиши нивото на безопасност, екипът ни от професионалисти инженери в отдел „Безопасност на машини“ в партньорство с един от водещите производители в областта – фирма PILZ, предостави на компанията цялостно решение за автоматизация и безопасност на машината. Добавени са механични прегради и нова система за безопасност, която заменя станцията за управление с две ръце със светлинни бариери и единичен старт бутон. Това решение за безопасност ограничава изцяло достъпа до опасните задвижвания на машината с помощта на вертикални и хоризонтални бариери. Пресичането на лъчите на вертикалните бариери води до спиране на всички опасни движения, а хоризонталните бариери служат за следене на присъствие в опасната зона. Новата система за безопасност значително оптимизира работната среда, премахвайки необходимото натискане и задържане на два бутона до затваряне на инструмента, тъй като логиката на новата система за безопасност позволява управление само с еднократно натискане на бутон и в същото време дава необходимата безопасност на операторите.

В проекта са внедрени: PNOZmulti 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSENopt светлинни бариери за безопасност, PITestop бутони за аварийно спиране.

Сподели:

Използвано оборудване

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

Виж повече
PSENopt светлинни бариери

PSENopt светлинни бариери

Виж повече
PITestop бутон

PITestop бутон

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265