Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Пречиствателни станции за чисти и отпадни води

Поддържането на Вашите жизненоважни системи и инфраструктура в най-добро състояние е трудна задача. Предлагаме Ви интелигентни, безопасни и устойчиви решения за пречиствателни станции и отпадни води, чрез които да подобрите и оптимизирате основните процеси на вашата водна инфраструктура. Предлагаме персонализирани интелигентни решения за Вашата водна мрежа, които да са лесни за интегриране и същевременно водещи до максимална ефективност и надеждност.

 

Приложения, анализ и услуги:

AVEVA Insight превръща трудната и изтощителна работа с активи, мониторинг, big data и анализи, в детска игра. Решението, което Ви предлагаме е cloud-базирано, благодарение на което предоставя информацията в чист вид и дава свобода на всеки потребител да извършва операции по активите навсякъде и по всяко време.

  • Оптимизация на водноенергийната мрежа

От ключово значение за високата ефективност и прозрачност на работата на пречиствателните станции и водните мрежи, са предоставянето на интелигентно управление и мониторинг. Най-често срещаните предизвикателство при управлението на водни мрежи пред които сме се изправяли са поддръжката на вече съществуващата инфраструктура, осигуряване на качество и количество от гледна точка на водоснабдяването, енергийна ефективност, както и повишаването на производителността. 

Използвайки облачната платформа EcoStruxure Resource Advisor, можете да получавате и синтезирате информация за различни предприятия, показатели за устойчивост и данни за доставките, като освен това разполагате с огромен набор от услуги за фактуриране, доставка на енергия, наблюдение на пазара и др. Следващата стъпка, ключова за управелението на устойчивостта е анализ и възможност за споделяне на отчети както с вътрешни, така и с външни заинтересовани страни. Накрая имате опция за приоритизиране на проекти, чрез които можете да подобрите устойчивостта и производителността на база на тези данни.

EcoStruxure Augmented Operator Advisor представлява потребителско приложение, подобряващо експлоатационната ефективност с добавена реалност, позволявайки на операторите да приложат текущите данни и виртуални обекти в работните среди. Основните позитиви са намаляване на времето за престой, ускорена експлоатация и поддръжка и редуциране на човешките грешки. Гарантирана повишена ефективност с минимални разходи, както и незабавна диагностика и поддръжка, благодарение на EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

EcoStruxure Asset Advisor е съветник, предоставящ решения за електроразпределението и активите на центровете за данни. Съветникът за активи е съвкупност от IoT и базирани на облак технологии, предлагащи възможността за откриване на проблеми преди да са довели до критични инциденти, като предотвратява непланираното спиране, оперативни загуби и скъпи действия по поддръжка. Анализира и оценява данните в реално време данните от свързани активи и  идентифицира потенциални заплахи. 


Междинен контрол:

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911