Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex инспекция на печатни платки

Инспекция на печатни платки със системи за машинно зрение Cognex

При крайната проверка на сглобяването, 2D и 3D системите за визуална инспекция традиционно проверяват печатната платка за наличието и правилното разположение на светодиоди, микропроцесори и други повърхностно монтирани елементи. Неправилно разположените или липсващи компоненти могат да повлияят върху производителността и жизнения цикъл на печатната платка. Производителите трябва да бъдат бдителни за надраскани, усукани, огънати или липсващи изводи.

 

  • Засичане на грешките преди монтаж в крайни устройства

Cognex In-Sight ViDi PCB assembly inspection with ViDi Blue-Locate tool

Чипът има толкова ниски допуски за грешка, че всеки недостатък, дори и най-повърхностният, е причина за отхвърляне. Тези грешки трябва да бъдат засечени, преди печатните платки да бъдат монтирани в крайни устройства или изпратени до клиенти. Все пак леки вариации във външния вид – независимо дали поради фините контрасти на осветлението, промените в перспективата и ориентацията или отблясъците върху метални повърхности – могат да объркат автоматизираната система за инспекция. Части, разположени в близост една до друга, са трудни за разпознаване като отделни компоненти от системата за машинно зрение. Програмирането на тези инспекции в алгоритъм, базиран на правила, отнема много време, дава възможност за грешки и е трудно да се поддържа от инженера на място. Хората, инспектиращи качеството, макар и способни да идентифицират тези компоненти, не могат да отговорят на изискванията за високоскоростна обработка.

 

  • Cognex ViDi – решение за поддръжка на място при инспектиране на сглобката на печатната платка

Софтуерът за Deep Learning (дълбоко самообучение) и анализ на изображения Cognex ViDi предлага решение за поддръжка на място при инспектиране на сглобката на печатната платка. Инструментът ViDi Blue-Locate се научава да идентифицира компонентите чрез изображения, обозначаващи местоположението на всеки тип детайл, изграждайки референтен модел на всеки компонент в рамките на един софтуерен инструмент. Този инструмент обобщава отличителните черти на частите въз основа на техния размер, форма и повърхностни характеристики и научава техния стандартен външен вид, както и общото им разположение на платката. Системата е оптимизирана и за работа с нискоконтрастни или лошо заснети изображения.

 

  • Цялостен анализ на платката

В производството ViDi Blue-Locate анализира всички съответни области на платката, за да локализира и идентифицира всеки компонент въпреки промените във външния вид. Това решение може да определи дали компонентите са налични или липсващи и проверява дали се използва правилният компонент. По този начин инструментът може да осигури надеждно решение за автоматизиране на сложната инспекция на печатни платки.

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675