Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Решения за автомобилната индустрия

Нашият 25 годишен опит ни е изправял пред редица проблеми свързани с ниски нива на производителност и ефективност, особено в автомобилната индустрия, където всяка секунда е от значение. Можем да Ви предложим решения, които да допринесат за подобряването на ефективността, безопасността и надежността. С помощта на софтуерните решения на Schneider Electric, ние успяваме да предложим цялостни и частични решения за подобряване ефективността на производствения процес и енергийната ефективност. Мобилността, сензорните, облачните технологии, анализа и киберсигурността са само част от оптимизационния план, който можем да Ви предоставим, благодарение на EcoStruxure. Използвайте нашия богат опит в управлението на активи, за да увеличите стойността на бизнеса си, надеждността и качеството на захранването. Научете как да подобрите общите разходи и да дигитализирате операциите си с нашата подкрепа.

 

Приложения, анализ и услуги

  • Киберсигурност

Стратегиите за киберсигурност се състоят от звена, изцяло зависещи едно от друго. Когато говорим за киберсигурност е редно да наблегнем на редуцирането на рисковете, чрез прилагане на стандарти и добри практики, отнасящи се за всяко звено във веригата - човешки фактор, процеси и технологии. За целта сме се доверили изцяло на EcoStruxure Building Operation, който предоставя полезна информация на потребителя, необходима за по-доброто управление и оптимизиране на процесите, подобряване на ефективността и задоволяване на повишените нужди от киберсигурност.

  • Управление на устойчивостта

Използвайки облачната платформа EcoStruxure Resource Advisor, можете да получавате и синтезирате информация за различни предприятия, показатели за устойчивост и данни за доставките, като освен това разполагате с огромен набор от услуги за фактуриране, доставка на енергия, наблюдение на пазара и др. Следващата стъпка, ключова за управелението на устойчивостта е анализ и възможност за споделяне на отчети както с вътрешни, така и с външни заинтересовани страни. Накрая имате опция за приоритизиране на проекти, чрез които можете да подобрите устойчивостта и производителността на база на тези данни.

  • Управление на активи

EcoStruxure Asset Advisor е съветник, предоставящ решения за електроразпределението и активите на центровете за данни. Съветникът за активи е съвкупност от IoT и базирани на облак технологии, предлагащи възможността за откриване на проблеми преди да са довели до критични инциденти, като предотвратява непланираното спиране, оперативни загуби и скъпи действия по поддръжка. Анализира и оценява данните в реално време данните от свързани активи и  идентифицира потенциални заплахи. 

  • Оператор на обогатена реалност

EcoStruxure Augmented Operator Advisor представлява потребителско приложение, подобряващо експлоатационната ефективност с добавена реалност, позволявайки на операторите да приложат текущите данни и виртуални обекти в работните среди. Основните позитиви са намаляване на времето за престой, ускорена експлоатация и поддръжка и редуциране на човешките грешки. Гарантирана повишена ефективност с минимални разходи, както и незабавна диагностика и поддръжка, благодарение на EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

  • Дигитализация за съответствие

Поддържаща IoT, plug-and-play, отворена, оперативно съвместима архитектура и платформа EcoStruxure Manufacturing Compliance Advisor на Schneider Electric, е подходяща за домове, сгради, центрове за данни и индустрии. Свързаността между продуктите, анализа и услугите обхваща най-добрите оперативни технологични решения с актуалните технологии, разгръщайки същинския потенциал на IoT. EcoStruxure Manufacturing Compliance Advisor позволява на крайните потребители да управляват дейностите си в рамките на дигиталната платформа и мобилното приложение.


Междинен контрол:

EcoStruxure позволява сигурен, отворен, свързан и оперативно съвместим местен контрол и управление на Вашето производство, съоръжения, центрове за данни и микромрежа

 

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911