Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric – Центрове за данни

Центровете за данни са динамични и постоянно еволюират. Предлагаме услуги за оптимизиране на центрове за данни във всеки момент от жизнения цикъл от планирането до експлоатацията, с покриване на електрическите, механичните и ИТ домейни. Модернизирайте, подобрете и оптимизирайте производителността на Вашите центрове за данни. Можем да Ви гарантираме, че чрез нашите решения, ще намалите разходите и рисковете, а също така ще увеличите капацитета и скоростта на изпълнение.

 

Приложения, анализ и услуги:

  • EcoStruxure IT

EcoStruxure IT дава възможност за контрол над инфраструктурите на локално ниво, облак или междинен контрол. Архитектурата осигурява встъпителен анализ на активите влияещи на производителността и достъпността на IT средата, като същевременно може в реално време да предостави съвети и ефикасни препоръки с цел оптимизация и намаляване на риска.

  • Съветник за активи EcoStruxure

EcoStruxure Asset Advisor предлага 24/7 експертна поддръжка от сервизните експерти, които разполагат с данните в реално време и могат да реагират при ескалация. Разработване на анализ, който се базира на данни, с помощта на които предварително могат да бъдат предотвратени проблеми свързани с критичното оборудване. Удобен и лесен софтуер, предоставящ свързаност между всички центрове за данни и отдалечени устройства.

 

Междинен контрол:

За мониторинг в реално време, управление на аварии, анализ и оползотворяване на активи.

EcoStruxure IT приложения:

  • Лесна регистрация,изтегляне и внедряване
  • Независим от доставчика, централизиран мониторинг на разпределените IT инфраструктури
  • Анализ спомагащ по-ефективното вземане на решения
  • Гъвкав абонаментен модел
  • Публичен API за гъвкавост и по-голяма прозрачност
  • Оценки за оптимизиране на поддръжката на устройствата

Сподели:

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Веселин Тодоров
Технически директор на ЕХНАТОН
0888 223 911