Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Базови HMI панели

Филтри

Изчисти

Производител

Размер

Mitsubishi Electric GOT Simple

Виж повече

Schneider Electric Harmony STO, STU

Виж повече

Schneider Electric Harmony GTO

Виж повече

Schneider Electric Easy Harmony GXU

Виж повече

Базови HMI панели

Високата гъвкавост и значителна ефективност на предлаганите от ЕХНАТОН базови HMI дисплеи, ви предоставят възможност за:

• управление и визуализация на работата на отделни машини и цели производствени лини

• анимация

• трендове на променливи

• аларми

• диагностика

• генериране на отчети

• съхранение на база данни в различен формат и богати възможности за работа с рецепти

• преконфигуриране на операторските устройства, екрани и графични шаблони, мащабиране

• високо ниво на сигурност и контролиран достъп до определени екрани

• осигурена резервираност и надеждност на големи HMI приложения, тип мултисървър-мултиклиент

Покажи повече

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.