Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Базови HMI панели

Филтри

Изчисти

Производител

Размер

Weintek HMI терминали iP

Виж повече

Mitsubishi Electric GOT Simple

Виж повече

Schneider Electric Harmony STO, STU

Виж повече

Schneider Electric Harmony GTO

Виж повече

Schneider Electric Easy Harmony GXU

Виж повече

Базови HMI панели

Какво представлява човеко-машинният интерфейс и за какво служи?

HMI най-често се използва в контекста на индустриален процес. Той е подобен на графичните потребителски интерфейси (GUI), но не са синоними. HMI може най-добре да се опише като платформа, която позволява взаимодействието между човешки оператор или оператори и оборудване за автоматизация.

Обикновено човеко-машинният интерфейс поддържа въвеждане на команди, което позволява на оператора да контролира различни процеси. В общия случай, терминът HMI се използва за описание на екрани, използвани в индустриална среда. Те показват данни в реално време и позволяват на потребителя да управлява машини с помощта на графичен потребителски интерфейс.

В индустриални условия HMI могат да се използват за:

•  визуализация на данни

•  проследяване времето за производство, тенденциите и таговете

•  наблюдаване на KPI

•  наблюдаване входовете и изходите на машина

 

Предимства или защо се нуждаем от HMI?

Високата гъвкавост и значителна ефективност на предлаганите от ЕХНАТОН базови HMI дисплеи, ви предоставят възможност за:

•  управление и визуализация на работата на отделни машини и цели производствени лини

•  анимации

•  трендове на променливи

•  управление на аларми

•  диагностика

•  генериране на отчети

•  съхранение на база данни в различен формат и богати възможности за работа с рецепти

•  преконфигуриране на операторските устройства, екрани и графични шаблони, мащабиране

•  високо ниво на сигурност и контролиран достъп до определени екрани

•  осигурена резервираност и надеждност на големи HMI приложения, тип мултисървър-мултиклиент и др.

 

Приложения на човеко-машинния интерфейс

Широко разпространени са приложенията в ХВП, металообработката химическата индустрия, биотехнологиите и др. Посредством човеко-машинният интерфейс събирането и разчитането на данните става бързо и пълноценно, а мониторинга на производствените процеси се съпровожда от данни за техния статус в реално време. 

Това позволява на операторите бързи и адекватни реакции, без значение каква е динамиката на производствения процес.

Има три базови типа HMI, които можем условно да разделим на: 

•  заместител на бутони

•  обработващ данни

•  мониторинг на процесите

 

Заместител на бутони

HMI от тази категория рационализира производствените процеси, централизирайки всички функции на всеки бутон на едно място. Платформата заема мястото на светодиоди, бутони за включване/изключване, превключватели или всяко механично устройство, което изпълнява функция за управление. 

Елиминирането на тези механични устройства е възможно благодарение на HMI, който осигурява визуално представяне на всички тези устройства на своя LCD екран, като същевременно изпълнява всички необходими функции.

 

Обработката на данни

Човеко-машинният интерфейс за обработка на данни е идеален за приложения, изискващи постоянна обратна връзка от системата или разпечатки на производствените отчети. 

Едно от базовите условия е да бъде подсигурена необходимата визуална “площ”, т.е трябва да се уверите, че екранът на HMI е достатъчно голям, за да показва информация като графики, визуални представяния на данни и производствени резюмета. 

Тази базова разновидност на HMI включва широкоспектърни и разнообразни функции като рецепти, тенденции при записване на информационни масиви или поредица от даннни, регистриране на данни и обработка/регистриране на аларми. 

Обикновено тя се използва за приложения, които изискват постоянна обратна връзка и наблюдение. Често тези “анализатори” на данни са оборудвани с памет с голям капацитет.

 

Мониторинг на процесите

Всеки път, когато дадено приложение включва SCADA или MES, един надзорен HMI е изключително полезен. Оптималното функциониране на платформата най-вероятно ще изисква ОС Windows за перфектна работа и няколко Ethernet порта при информационния трансфер. 

Тук става дума за  работa със SCADA и MES – централизирани системи, които наблюдават и контролират цели обекти или комплекси от големи системи, разположени на големи площи. HMI обикновено е свързан с базите данни и софтуерните програми на SCADA системата, за да предостави тенденции, диагностични данни и информация за управление.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН при избора на HMI?

Разполагаме с богата складова наличност на продукти от водещите производители Schneider Electric, Mitsubishi Electric и Weintek.

Ще получите професионална консултация от инженерите ни за, предлаганите от ЕХНАТОН, HMI панели от последно поколение, гарантиращи пълен контрол и визуализация на технологични процеси, подходящи за всички сектори на промишлеността.

Някои от специалните функции на устройствата включват:

•  криви в реално време и тенденции с дневник на операциите

•  регистрация на данни

•  многоканалност

•  прозрачна функция

•  удостоверяване на оператора

•  редактор на списъци

•  аларма, дневник на алармите и управление на групи аларми

•  управление на рецепти

•  шаблони на екрана

•  обработка на данни чрез Java скрипт

•  управление на серийни принтери и др.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.