Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Безопасни и високопроизводителни машини за опаковки

Целта за привеждане на машините в съответствие с Европейската директива за машини и полагане на СЕ маркировка се осъществи с помощта на инженеринговия екип професионално и компетентно. Удовлетворени сме от извършените дейности и разчитаме на експертните консултации на екипа.
Тодор Чаков,
Председател на СД на „Унипак“ АД, 2021 г.

Въведение

ОБЕКТ: УНИПАК АД, гр. Павликени

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2015 – 2017 г.

ЦЕЛ: УНИПАК АД е специализирана в производството на опаковки от картон и велпапе и е лидер в производството на каширани опаковки. За да подобри производствените си процеси, предприятието въвежда в експлоатация или произвежда за собствена употреба машини, които трябва да приведе в съответствие с приложимото законодателство и Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС.

РЕЗУЛТАТ: ЕХНАТОН изгражда цялостни решения за безопасност на машините, които включват: оценяване на риска, концепции и проект за безопасност, конфигуриране на системата за безопасност и валидиране на безопасността.

В резултат машините на УНИПАК са в съответствие с Европейската директива относно машините 2006/42/ЕС, което е предпоставка за полагане на СЕ маркировка и въвеждане на машините на пазара в Европейския съюз.

 

Машина за ламиниране на велпапе и картон

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
 • Определяне на безопасни разстояния и отвори в механичните прегради;
 • Системи за безопасност на врати (мониторинг на позиция), които блокират движенията на валовете при отворена врата.

 

Машина за производство на велпапе

Приложените технически решения включват:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
 • Апарати за управление с постоянно задействане за стартиране на опасните механизми в режим на настройка (ръчен режим);
 • Ограничение и мониторинг на скоростта на опасните движения в режим на почистване;
 • Системи за безопасност на врати (мониторинг и заключване);
 • Светлинни бариери за откриване на достъп на човек или части от човешкото тяло.

 

Машина за разролване на ролки картон

Приложени са следните технически решения:

 • Защитни механични прегради за ограничаване на достъпа до опасните движения;
 • Система за безопасност на врати с функция за мониторинг на позицията и заключване и аварийно освобождаване от вътрешната страна;
 • Апарат за управление с постоянно задействане.

За да изпълним проекта, освен на инженеринговия ни опит и компетенция, разчитахме на партньорството ни с водещия световен производител на апаратура и технологии PILZ. В проекта са внедрени: PNOZmulti 2 конфигурируем контролер за безопасност на машини, PSENopt светлинни бариери за безопасност, PSENmech сензор за мониторинг и заключване на врати, PSENmag безконтактни сензори за мониторинг на врати, PITestop бутони за аварийно спиране.

Сподели:

Използвано оборудване

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

PNOZmulti 2 конфигурируем контролер

Виж повече
PSENopt светлинни бариери

PSENopt светлинни бариери

Виж повече
PSENmech сензор

PSENmech сензор

Виж повече
PSENmag безконтактни сензори

PSENmag безконтактни сензори

Виж повече
PITestop бутони

PITestop бутони

Виж повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265