Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Машини с CE маркировка, готови за европейския пазар

Машини с CE маркировка, готови за европейския пазар

Изисквания за получаване на CE маркировка

Съответствие с Директива 2006/42/ЕО и възможност за полагане на СЕ маркировка

Каквo е CE маркировка?

Маркировката CE е сертификационен знак, който показва, че продуктът отговаря на изискванията на съответните регламенти, директиви и стандарти на Европейския съюз (ЕС). Маркировката CE е задължителна за определени продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), което включва държавите-членки на ЕС, а също и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

CE маркировката има за цел да осигури единен стандарт за здраве, безопасност и опазване на околната среда в ЕИП. Продуктите, които носят маркировка CE, са тествани и проверени, за да отговарят на изискванията на приложимите разпоредби и стандарти на ЕС и следователно се считат за безопасни и съвместими за продажба и употреба в рамките на ЕИП.

CE маркировката не е знак за качество или гаранция за ефективността на продукта. Това е просто индикация, че продуктът отговаря на съответните изисквания и може да се продава законно в рамките на ЕИП. Използването на маркировката CE се регулира от Евросъюза и компаниите, които използват тази маркировка върху своите продукти, трябва да спазват определени правила и нормативни изисквания относно нейното използване.

Защо ми е нужна CE маркировка?

Ако искате да продавате определени видове продукти в Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, може да се наложи да получите CE маркировка. Тя се изисква за продукти, които попадат в една или повече от категориите, обхванати от директивите на „Новия подход“ на ЕС, които включват продукти като машини, електронно оборудване, играчки, медицински устройства и лични предпазни средства.

Маркировката е задължителна за тези продукти, тъй като показва, че отговарят на основните изисквания за здраве, безопасност и опазване на околната среда на ЕС. Това е важно, защото помага да се гарантира, че продуктите, продавани в ЕИП, са безопасни за потребителите и отговарят на съответните разпоредби и стандарти.

В допълнение към спазването на законовите изисквания, получаването на CE маркировка може да има и практически ползи за бизнеса. Това може да помогне за увеличаване на доверието на потребителите във вашите продукти, тъй като маркировката е широко призната като символ на качество и безопасност. Това може също да помогне за улесняване на търговията в рамките на ЕИП, тъй като продуктите, които носят маркировката CE, могат да се продават зад граница без необходимост от допълнително изпитване или сертифициране.

Как да получа CE маркировка за своите машини и оборудване?

За да получите маркировка CE за вашите машини и индустриално оборудване, ще трябва да следвате съответните директиви и разпоредби на ЕС. Ето основните стъпки, които трябва да предприемете:

•  Идентифицирайте приложимите директиви на ЕС 

Определете кои директиви на ЕС се прилагат за вашите машини и оборудване. Най-подходящите директиви за индустриални машини са Директивата за машините 2006/42/EC, Директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и Директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU.

•  Извършете оценка на риска

Идентифицирайте всички опасности, свързани с вашите машини и оборудване, и оценете рисковете, свързани с тези опасности. Оценката на риска трябва да идентифицира мерките за безопасност, които са необходими, за да се гарантира, че машините и оборудването са безопасни за употреба.

•  Проектиране и производство

Проектирайте и произведете вашите машини и оборудване в съответствие с изискванията за безопасност на съответните директиви на ЕС.

•  Създайте технически файл

Създайте технически файл, който документира дизайна, производството и тестването на вашите машини и оборудване. Техническото досие трябва да включва информация като оценки на риска, мерки за безопасност, технически чертежи и ръководства за потребителя.

•  Извършване на оценка на съответствието

В зависимост от вида машини и оборудване, които произвеждате, може да се наложи да преминете през процес на оценка на съответствието. Този процес ще определи дали вашите машини и оборудване отговарят на изискванията за безопасност на съответните директиви на ЕС. Процесът на оценка на съответствието може да включва самосертифициране или тестване и сертифициране от трета страна.

•  Получаване на CE маркировката

След като сте изпълнили необходимите стъпки и вашите машини и оборудване отговарят на изискванията на съответните директиви на ЕС, можете да поставите CE маркировката. Маркировката CE трябва да бъде поставена върху вашите машини и оборудване и всяка придружаваща документация.

Важно е да се отбележи, че процесът на получаване на маркировка CE за вашите машини и оборудване е сложен и отнема време. Препоръчително е да потърсите насоки от квалифицирани професионалисти, за да сте сигурни, че следвате правилните процедури и отговаряте на всички необходими изисквания.

 

obadete_ni_se   Имате нужда от консултация?

  0888 787 265

 

Как услугите на ЕХНАТОН създават предпоставки за полагане на CE маркировка?

В тясно партньорство с немската компания Pilz, ЕХНАТОН предоставя редица услуги за безопасност на машините, включително консултации, инженеринг и дистрибуция.

Нашата дейност създава предпоставки за полагане на CE маркировка, като предлагаме следните услуги:

•  Оценка на CE маркировка: ние можем да оценим вашите машини и оборудване, за да определим дали отговарят на изискванията на съответните директиви и стандарти на ЕС и да ви предоставим насоки за всички необходими модификации или подобрения, които трябва да бъдат направени.

•  Оценка на риска: нашият екип от експерти в областта на машинната безопасност може да извърши оценка на риска на вашите машини, за да идентифицира потенциалните опасности и да разработи подходяща концепция за безопасност.

•  Техническа документация: Ще ви помогнем да подготвите техническата документация, необходима за процеса на полагане на CE маркировка, включително ръководства за потребителя, оценки на риска и декларации за съответствие.

Научете повече

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Димитър Максимов
Ръководител направление „Безопасност на машини“
0888 787 265