Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Контрол качеството на спойки с Deep Learning технология

In-Sight D900 е уникално решение, включващо софтуера за Deep Learning Cognex ViDi™, внедрен в смарт камера от индустриален клас. Цялостната система е предназначена за широк диапазон от инспекции, включително оптично разпознаване на символи (OCR), верификация при асемблиране и откриване на дефекти.
споделят специалистите от Ехнатон

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 2021 – 2022 г.

ЦЕЛ: Постигане на напълно автоматизирано инспектиране на производството в станции за запояване DEBORA в завода за прекъсвачи на Schneider Electric в Пловдив. Спазване на зададените цели в производствения процес. Осигуряване на надеждна визуална инспекция на обекти с променлива форма и размер, въпреки наличието на фонови смущения. Повишаване на производителността, качеството и репутацията на произвежданите стоки. Реализиране на финансови икономии.

РЕЗУЛТАТ: Чрез машинната инспекция, процесите на запояване в производственото предприятие на Schneider Electric в Пловдив са изведени на качествено ново ниво, благодарение на използваните високи технологии от Cognex и дългогодишния опит на специалистите от Ехнатон. Реализирането на проекта възвръща бързо направените инвестиции във връзка с подобреното качество, производителност и спестени разходи за ръчен труд.

 

Обхват на проекта

Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив е специализирана в производството на автоматични прекъсвачи и към момента в завода сеmпроизвеждат над 40 милиона автоматични прекъсвача годишно. В края на 2022 г. е обявена за "Фабрика на годината" в конкурс, организиран от Капитал, Община Пловдив и Trakia Tech. С високо ниво на автоматизация и внедрени съвременни индустриални технологии, заводът се развива в посока устойчивост в няколко направления – технологии, иновации и енергийна ефективност.

Предстои създаването на три нови производствени линии, с които общият обем на продукцията на компанията у нас ще нарасне с близо 30%. Като част от проекта ще бъде изградена и първата в България иновативна система за геотермална енергия.

През 2020 г. водещата компания за системи за машинно зрение Cognex, на която Ехнатон е официален дългогодишен партньор в България, обявява пускането на пазара на първата индустриална смарт камера с Deep Learning технология.

В качеството си на ASP (Automation Solution Provider) партньор на Cognex, сертифициран за тези продукти, Ехнатон България използва потенциала и мощта на тази нова технология и извършва множество сложни тестове в своята лаборатория до достигане на решение, удовлетворяващо изискванията за формиране на изображение, предопределящо надеждна инспекция.

Резултатът е впечатляващ и в началото на 2021 г. стартира инженеринговият проект за контрол на качеството на спойките чрез системи за визуална инспекция на дефекти.

В края на същата година системата за машинно зрение, включваща камера Cognex D902C, външни източници на индустриално осветление на френската фирма TPL Vision, партньор на Ехантон, и механична конструкция, всички интегрирани в станцията за запояване, става факт и започва да функционира. Визуализацията и контролът на следените параметри от софтуера за инспекция се постига чрез интегрираната уеб базирана платформа за визуализация, предлагана от Cognex. 

След като специалистите от Ехнатон реализират проекта, машинната инспекция на процесите на запояване в производственото предприятие на Schneider Electric в Пловдив е изведена на качествено ново ниво, благодарение на използваните високи технологии от Cognex и дългогодишния опит на екипа на Ехнатон. Реализирането на проекта възвръща бързо направените инвестиции във връзка с подобреното качество, производителност и спестени разходи за ръчен труд.

След пилотния проект за машинно зрение, внедрен на първата станция за запояване DEBORA в края на 2021 г., още две станции за запояване са оборудвани със системи за машинно зрение. Те са обучени за работа и внедрени в експлоатация от екипа на Schneider Electric в гр. Пловдив.

 

Предизвикателства

Принципно, качеството на една спойка е труден за оценка на база визуални критерии процес. В основата е спецификата на вида, по който изглежда спойката – дали е с неправилна и неповтаряща се форма, неравномерна повърхнина в миниатюрен размер.

Предизвикателствата на проекта в завода в Пловдив не са проблем за специалистите от Ехнатон – те лесно намират правилното решение за всяко едно от тях благодарение на богатия си практически опит от множество успешно реализирани проекти.

Ключов момент при всяко решение, до което достигат експертите, е техният подход на работа, започващ винаги от оценка на изпълнимост. Екипът на Ехнатон извършва множество тестове в лабораторията си с мостри на клиентите, инвестирайки време и усилия до намиране на правилния подход. 

Внедрените смарт камери от серия In-Sight D900 са първата система за визуална инспекция с интегрирана технология за Deep Learning, която дава възможност на индустрията да се възползва от революционната мощ на изкуствения интелект (AI), без да се изискват познания по програмиране.

Работейки със софтуер In-Sight ViDi, системата се справя с най-големите предизвикателства в областта на оптичното разпознаване на символи (OCR), верификацията при асемблиране и откриването на дефекти, без да е необходим компютър в работния режим.

Комбинацията от мощност, достъпност и лекота на използване на In-Sight D900 помага на производителите да инспектират това, което е било невъзможно досега, като същевременно предоставя бързи, повторяеми и точни резултати.

 • Cognex Deep Learning алгоритмите, оптимизирани специално за машинно зрение, с графичен потребителски интерфейс, опростяват обучението на невронни мрежи, без да се компрометира производителността;
 • Реализирана е надеждна визуална инспекция на обекти с променлива форма и размер въпреки наличието на фонови смущения.

Ползи за потребителите

 • 100% осигуряване на качеството на спойките;
 • Deep learning алгоритъм, гарантиращ прецизни резултати, базирани на обучаването на невронни мрежи и тестване на набори от изображения;
 • По-висока производителност заради отпадането на забавяне, характерно за ръчната инспекция;
 • Висока ефективност по отношение на разходите – няма нужда от хора за контрол на качеството;
 • Постигнато е подобряване на формирането на изображение в среда на силно отразяващи обекти във визуалното поле;
 • Реализиран е разбираем и лесен потребителски интерфейс.

Технологията

In-Sight D900 на Cognex е уникално решение, включващо софтуера за Deep Learning (дълбоко обучение) Cognex ViDi™, внедрен в смарт камера от индустриален клас. Цялостната система е предназначена за широк диапазон от инспекции, извършвани на производствената линия, включително оптично разпознаване на символи (OCR), верификация при асемблиране и откриване на дефекти.

Съчетавайки способността за обучение и адаптивност на човека с надеждността и повторяемостта на една система за визуална инспекция, In-Sight D900 разширява обсега от задачи, които могат да се решат в индустриалната автоматизация.

In-Sight D900 е система, която може да бъде настроена на база на еталонни изображения, използвайки познатата и лесна за употреба платформа SpreadSheet на Cognex, без да се изискват опит и познания за програмиране високо ниво или технологията на Deep Learning.

In-Sight D900 е идеалното решение за автоматизиране на сложни приложения по инспекция в редица индустриални сектори, като автомобилостроене, производство на потребителска електроника, потребителски стоки и медицински устройства, опаковане, хранително-вкусова промишленост и логистика.

 

Използвана апаратура:

 • Камера Cognex D902C;
 • Софтуер In-Sight Vidi;
 • Индустриално осветление на TPL Vision

Сподели:

Използвано оборудване

Cognex In-Sight D900

Виж повече

Cognex In-Sight ViDi Tools

Виж повече

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675