Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за човеко-машинен интерфейс (HMI)

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

AVEVA HMI/SCADA софтуер Edge

Виж повече

Mitsubishi Electric GT Works3

Виж повече

Schneider Electric Vijeo Designer

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Operator Terminal Expert (Vijeo XD)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Secure Connect Advisor (Vijeo Connect)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Machine SCADA Expert (Vijeo XL)

Виж повече

HMI софтуер

Какво представляват?

Софтуерът за интерфейс човек-машина (HMI) се използва за разработки на решения за персонализирани приложения, които предоставят графичен потребителски интерфейс за подпомагане работата или наблюдението на машини и оборудване за индустриална автоматизация, за управление и комуникация с машина, група машини или цяла система.

Софтуерът за интерфейс човек-машина (HMI софтуер) осигурява интуитивен графичен потребителски интерфейс с контролни данни за вход/изход, за наблюдението и работата със сложно индустриално оборудване. HMI софтуерът може да бъде инсталиран на HMI хардуер или обикновени компютри, мобилни устройства и преносими устройства.

Повечето софтуери за интерфейс човек-машина (HMI) са проектирани или за HMI на ниво надзор, или за HMI на ниво машина; налични са обаче приложения, които са подходящи и за двата типа HMI. Тези софтуерни приложения са по-скъпи, но могат да намалят дългосрочните разходи.

Как функционират?

Софтуерните HMI свързани модули, обикновено са допълнителни опции или алтернатив като компоненти на пакет от продукти. Модулите за управление и програмиране на HMI могат също така да изпълняват специфични функции, като основен регулаторен контрол, партиден контрол, надзорен контрол и статистически контрол на процеса.

Друга категория е софтуер за надзор, обикновено базиран на сървър, където функциите за управление на производството са включени в HMI софтуера. 

Базираните на сървър HMI софтуерни пакети за надзор обикновено изпълняват функции като визуализация и анимация на процеси, събиране и управление на данни, наблюдение и алармиране на процеси, отчитане на управлението и обслужване на бази данни към други корпоративни приложения.

Имат ли предимства?

Предимствата на HMI софтуера са:

•  Лесен за използване. Ако сравним простотата на устройство със сензорен екран, работещо с HMI софтуер, със сложността на традиционно индустриално оборудване с множество бутони, лостове, превключватели, дискове, компютърни конзоли, LED светлини и измервателни уреди, бързо става очевидно, че HMI софтуерът е много по-лесен за научаване и използване от операторите.

•  Повишена производителност и ефективност. Фактът, че HMI софтуерът обединява всички функции за управление и наблюдение на машина (или групи машини) в една удобна платформа, означава, че операторът може да работи много по-ефективно. Традиционните машини може да включват ходене на оператора от едно място на друго, но HMI софтуерът спестява време, като елиминира необходимостта от това.

•  Подобрена безопасност на служителите. HMI софтуерът подобрява безопасността, като създава дистанция между оператора на машината и самата машина. Вместо да използва бутони и контролни устойства, които са прикрепени или свързани към машината, HMI софтуерът осигурява отдалечен достъп.

Визуалните проверки на машините могат да се извършват с помощта на камери, които излъчват изображения към устройството, вместо операторът да се доближава до машината и да рискува нараняване. Също така, за промишлени процеси, които включват опасни материали, HMI софтуерът намалява шанса за влизане в контакт с тях.

•  Повишена надеждност. Софтуерът HMI действа и като софтуер за надзор – повишава надеждността на машините, като предоставя достъп в реално време до данни за мониторинг, заснети от сензори и камери, разположени в машините. 

•  По-малко човешки грешки. Софтуерът HIM намалява вероятността от грешка на оператора, тъй като може да автоматизира някои от системите за управление или да отмени определени процеси, ако е направена грешка. Лесното използване намалява вероятността от възникване на грешки на първо място и е по-малко вероятно предупрежденията да бъдат пропуснати.

•  Намалени разходи. Основните разходи за внедряване на HMI софтуер са разходите за поддръжка и обучение на персонала. Но благодарение на повишената надеждност на машините и възможността за прилагане на техники за предсказуема поддръжка, ще има по-малко повреди на машини и по-малко време за престой при ремонти, което намалява разходите в дългосрочен план.

•  Висока възвръщаемост на инвестициите (ROI). HMI софтуерът предлага добра възвръщаемост на инвестициите. Сравнително малките първоначални разходи за внедряване на HMI софтуера, извършване на HMI програмирането и закупуване на необходимите мобилни устройства, които да действат като HMI екрани, бързо ще бъдат компенсирани от намалените разходи и увеличаването на общата производителност.

Защо се нуждаем от тях?

HMI софтуерът може да се използва на всяко работно място, което използва машини, индустриално оборудване, сложни процеси или роботизиран хардуер, който трябва да бъде контролиран или наблюдаван от човешки оператор

Примери за промишлени условия могат да бъдат производства или производствени съоръжения, поточни линии, инженерни заводи и рафинерии. HMI софтуерът може също да се прилага за автоматизиране на задачи и взаимодействия между хора и машини, като автомати за продажба или домакински уреди.

Ето някои конкретни случаи на употреба на HMI софтуер в действие.

CNC стругове

Струговете с компютърно цифрово управление (CNC) са машини, които въртят парче материал с висока скорост и прилагат режещи инструменти, за да ги оформят и завършат. HMI решенията на ниво машина могат да помогнат за улесняване на работата и наблюдението на струговете. Софтуерът помага за намаляване на грешките, повишаване на производителността и надеждността на машината.

Пластмасово формоване

Производството на пластмасови форми може да бъде опасно поради използването на токсични химикали и високи температури. За процеси като леене под налягане, екструдиране или термоформоване, HMI софтуерът може да се интегрира с PLC система, за да осигури пълен контрол и мониторинг на движението и температурата.

Управление на роботизирана ръка

Повечето средни до големи поточни линии използват роботизирана автоматизация в наши дни. HMI софтуерът може да бъде интегриран с решения за добавена реалност (AR), за да направи опасните задачи по сглобяване много по-безопасни, тъй като инженерът или операторът могат да изпълнят задачата дистанционно.

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

ЕХНАТОН представя софтуери за Човеко-машинен интерфейс, които ви позволяват да създавате и редактирате екрани на приложения, управляващи системите за автоматизация за HMI панелите и индустриалните компютри на Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Weintek, за приложения във всеки сектор в индустриалния бранш, строителството и инфраструктурата.

Софтуерите за Човеко-машинен интерфейсите HMI предоставят просто и ефективно средство за свързване на системи, събиране на данни и представяне на информация. От най-малкия текстов дисплей до най-сложния индустриален компютър, HMI софтуерите увеличат максимално ефективността чрез съвременни функционалности и лесни за употреба функции с интуитивна работа.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.