Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за комуникация и мрежи

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Mitsubishi Electric e-Manual Viewer

Виж повече

Schneider Electric OPC Factory Server

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Secure Connect Advisor (Vijeo Connect)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure OPC UA Server Expert

Виж повече

Schneider Electric ConneXium Network Manager

Виж повече

Софтуер за комуникация и мрежи

Изграждането и използването на мрежов и комуникационен софтуер в бизнеса интегрира и унифицира данни и комуникационни инструменти. Централизираната мрежа за управление позволява на предприятието да намали оперативните си разходи в дългосрочен план.

Какво представлява?

Мрежовият и комуникационен софтуер е общ термин, използван за описване на широк набор от софтуер, който рационализира операциите, проектирането, наблюдението и внедряването на компютърни мрежи. 

Той помага на администраторите и персонала по сигурността да намалят сложността на мрежата и да управляват, наблюдават и контролират по-добре мрежовия трафик. Мрежовият софтуер играе решаваща роля в управлението на мрежова инфраструктура и опростяването на ИТ операциите чрез улесняване на комуникацията, сигурността, съдържанието и споделянето на данни.

Той предлага полезни предимства за организациите и е важен инструмент за улесняване на денонощната комуникация и непрекъснатия обмен на информация. Едно от най-значимите му предимства е пряката връзка с производителността. Централизираният характер на мрежовия софтуер увеличава производителността на цялата система. 

Друго ключово предимство е способността да позволява програмно управление на мрежовите ресурси. Това елиминира необходимостта от ръчни процеси, като по този начин осигурява динамична и ефективна мрежова конфигурация за работа.

Функционалности:

  Управлението на потребителите позволява на администраторите да добавят или премахват потребители от мрежата. Това е особено полезно при наемане или освобождаване.

  Управлението на файлове позволява на администраторите да определят местоположението за съхранение на данни и да контролират потребителския достъп до тези данни.

  Непрекъснатият достъп до мрежовите ресурси позволява на потребителите да изпитват удоволствие от своята работа.

  Системите за мрежова сигурност помагат на администраторите да се грижат за сигурността и предотвратяват пробиви на данни.

Налични са множество видове мрежов софтуер, като повечето от тях са категоризирани в областта на комуникациите и сигурността. Разновидностите на мрежовия софтуер се различават в зависимост от техните ключови характеристики и цена. 

Основната роля на мрежовия софтуер е да елиминира зависимостта от хардуера чрез рационализиране на комуникациите между множество устройства, местоположения и системи. 

Те не само са изключително полезни за хардуера на крайния потребител (лаптопи, настолни компютри), но и добавянето на софтуер непременно ще има положителен ефект върху ежедневното функциониране и управление на организацията. 

С този софтуер мрежовите администратори могат да контролират цялата мрежа от едно място, като я програмират и управляват от централизиран сървър, вместо от всяко отделно устройство. 

Той се състои от три компонента:

  Приложения, които комуникират заявки за ресурси, действия или информация за цялата мрежа.

  Контролери, които приемат информация за приложението и хардуера и я насочват по подходящ начин.

  Мрежови устройства, които получават данните от контролера и ги обработват и препращат според указанията.

Всеки от тези три компонента – или слоеве – са интегрирани чрез софтуер контролера. Комуникацията между тези три слоя се улеснява чрез интерфейси на приложни програми в северна и южна посока. 

Интеграцията между контролера и приложението обикновено се нарича интерфейс на север, докато интеграцията между контролера и мрежовите устройства се нарича интерфейс на юг.

Какъв софтуер за комуникация и мрежи ще откриете при нас?

OPC Factory Server
OPC Factory Server на Schneider Electric е инструмент за интегриране на данни, който позволява безпроблемна комуникация между различни устройства и системи за индустриална автоматизация. Той осигурява сигурно и надеждно средство за обмен на данни в реално време, което позволява на потребителите да наблюдават и контролират своите индустриални процеси по-ефективно.

EcoStruxure Secure Connect Advisor
EcoStruxure Secure Connect Advisor на Schneider Electric е базирана на облак VPN услуга, която осигурява защитен отдалечен достъп до индустриални устройства и мрежи. Той помага за подобряване на оперативната ефективност и намаляване на разходите за поддръжка, като позволява дистанционна диагностика, наблюдение и отстраняване на проблеми на свързани устройства.