Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Софтуер за комуникация и мрежи

Филтри

Изчисти

Производител

Тип

Mitsubishi Electric e-Manual Viewer

Виж повече

Schneider Electric OPC Factory Server

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure Secure Connect Advisor (Vijeo Connect)

Виж повече

Schneider Electric EcoStruxure OPC UA Server Expert

Виж повече

Schneider Electric ConneXium Network Manager

Виж повече

Софтуер за комуникация и мрежи

Изграждането и използването на мрежов и комуникационен софтуер в бизнеса интегрира и унифицира данни и комуникационни инструменти. Централизираната мрежа за управление позволява на предприятието да намали оперативните си разходи в дългосрочен план.

Какво представлява?

Мрежовият и комуникационен софтуер е общ термин, използван за описване на широк набор от софтуер, който рационализира операциите, проектирането, наблюдението и внедряването на компютърни мрежи. 

Той помага на администраторите и персонала по сигурността да намалят сложността на мрежата и да управляват, наблюдават и контролират по-добре мрежовия трафик. Мрежовият софтуер играе решаваща роля в управлението на мрежова инфраструктура и опростяването на ИТ операциите чрез улесняване на комуникацията, сигурността, съдържанието и споделянето на данни.

Той предлага полезни предимства за организациите и е важен инструмент за улесняване на денонощната комуникация и непрекъснатия обмен на информация. Едно от най-значимите му предимства е пряката връзка с производителността. Централизираният характер на мрежовия софтуер увеличава производителността на цялата система. 

Друго ключово предимство е способността да позволява програмно управление на мрежовите ресурси. Това елиминира необходимостта от ръчни процеси, като по този начин осигурява динамична и ефективна мрежова конфигурация за работа.

Функционалности:

  Управлението на потребителите позволява на администраторите да добавят или премахват потребители от мрежата. Това е особено полезно при наемане или освобождаване.

  Управлението на файлове позволява на администраторите да определят местоположението за съхранение на данни и да контролират потребителския достъп до тези данни.

  Непрекъснатият достъп до мрежовите ресурси позволява на потребителите да изпитват удоволствие от своята работа.

  Системите за мрежова сигурност помагат на администраторите да се грижат за сигурността и предотвратяват пробиви на данни.

Налични са множество видове мрежов софтуер, като повечето от тях са категоризирани в областта на комуникациите и сигурността. Разновидностите на мрежовия софтуер се различават в зависимост от техните ключови характеристики и цена. 

Основната роля на мрежовия софтуер е да елиминира зависимостта от хардуера чрез рационализиране на комуникациите между множество устройства, местоположения и системи. 

Те не само са изключително полезни за хардуера на крайния потребител (лаптопи, настолни компютри), но и добавянето на софтуер непременно ще има положителен ефект върху ежедневното функциониране и управление на организацията. 

С този софтуер мрежовите администратори могат да контролират цялата мрежа от едно място, като я програмират и управляват от централизиран сървър, вместо от всяко отделно устройство. 

Той се състои от три компонента:

  Приложения, които комуникират заявки за ресурси, действия или информация за цялата мрежа.

  Контролери, които приемат информация за приложението и хардуера и я насочват по подходящ начин.

  Мрежови устройства, които получават данните от контролера и ги обработват и препращат според указанията.

Всеки от тези три компонента – или слоеве – са интегрирани чрез софтуер контролера. Комуникацията между тези три слоя се улеснява чрез интерфейси на приложни програми в северна и южна посока. 

Интеграцията между контролера и приложението обикновено се нарича интерфейс на север, докато интеграцията между контролера и мрежовите устройства се нарича интерфейс на юг.

Какъв софтуер за комуникация и мрежи ще откриете при нас?

OPC Factory Server

OPC Factory Server на Schneider Electric е инструмент за интегриране на данни, който позволява безпроблемна комуникация между различни устройства и системи за индустриална автоматизация. Той осигурява сигурно и надеждно средство за обмен на данни в реално време, което позволява на потребителите да наблюдават и контролират своите индустриални процеси по-ефективно.

EcoStruxure Secure Connect Advisor

EcoStruxure Secure Connect Advisor на Schneider Electric е базирана на облак VPN услуга, която осигурява защитен отдалечен достъп до индустриални устройства и мрежи. Той помага за подобряване на оперативната ефективност и намаляване на разходите за поддръжка, като позволява дистанционна диагностика, наблюдение и отстраняване на проблеми на свързани устройства.

EcoStruxure OPC UA Server Expert

EcoStruxure OPC UA Server Expert на Schneider Electric е софтуер, който позволява сигурна и надеждна комуникация между индустриални устройства и системи, използващи OPC UA протокола. Той осигурява удобен за потребителя интерфейс и широк набор от функции за улесняване на обмена на данни в реално време и подобряване на оперативната ефективност.

ConneXium Network Manager

ConneXium Network Manager на Schneider Electric се използва за управление и наблюдение на индустриални Ethernet мрежи, като осигурява видимост и диагностика в реално време за подобряване на надеждността и производителността на мрежата. 

Той също така позволява централизирано конфигуриране и поддръжка на мрежови устройства, намалявайки времето и усилията, необходими за управление на мрежата.

 

Какви предимства имат?

Има редица предимства на софтуера за комуникации и мрежи, които ускоряват и опростяват управлението на мрежата, за да помогнат на бизнеса да работи с повече гъвкавост. Ето някои от основните предимства.

По-голяма видимост на мрежата

Всеки път, когато има централизиран източник за достъп и управление на информация, видимостта се подобрява драстично. Такъв е случаят с централизацията на мрежата, при която общ преглед на системата може да бъде лесно достъпен на едно място, елиминирайки много от слепите петна, които обикновено измъчват традиционните мрежи.

Мащабируемост

Гъвкавостта му прави мащабирането на бизнес операциите много по-лесно, тъй като допълнителни устройства, които поддържат разширяването на бизнеса, могат да бъдат добавени към мрежата, ако е необходимо, без риск от прекъсване на услугата.

Подходящ за големи масиви от данни

Тъй като организациите работят с непрекъснато нарастващи обеми от данни, те се нуждаят от значителна честотна лента за обработката им. 

Мрежовият софтуер предлага ефективен начин да се отговори на днешните огромни нужди от паралелна обработка на пакети от данни, управление на обема данни, прехвърлени към различни дестинации, и осигуряване на надеждна свързаност.

Подобрена сигурност

Централизацията на софтуера е друг основен плюс, когато става въпрос за сигурност. Мрежовите администратори могат да разработват и разпространяват критични политики и протоколи за сигурност в цялата мрежа, достигайки до всички устройства и всички други важни компоненти.

Отворен код и неутрален по отношение на доставчика

Той следва отворени стандарти и може да се използва с мрежов хардуер на всеки доставчик, което позволява на организациите да се ангажират с мрежови продукти на който и да е доставчик. Това увеличава гъвкавостта на ИТ на организацията, тъй като софтуерът може да се свързва с различни облаци, устройства и приложения.

По-ефективни ИТ

Мрежовият софтуер рационализира и опростява управлението на мрежата. Ролята на ИТ екипите се трансформира, позволявайки им да се фокусират по-малко върху мрежата и повече върху подобряване на предоставянето на услуги. С подобрената услуга, изживяването на крайния потребител също е значително по-пълноценно и ефикасно.

Рентабилност

Софтуерът е по-евтин за работа и има по-ниска обща цена на притежание, тъй като изисква малко административни разходи и подобрява използването на сървъра. 

Защо да се доверите на ЕХНАТОН?

Основната полза от използването на комуникационен софтуер е, че той създава мрежа, в която устройствата могат лесно да бъдат идентифицирани и управлявани. След това тези устройства могат по-ефективно да комуникират информация между различни отдели и служители.

Мрежовият софтуер  от своя страна помага на бизнеса да стане по-гъвкав и да мащабира своите операции, като същевременно позволява по-сигурен и централизиран център за данни. Възприемането на мрежов софтуер е вече задължителен в организациите, които искат да внедрят изключително гъвкава мрежова инфраструктура. За изработката му се нуждаете от стабилен партньор и това сме ние.

ЕХНАТОН разработва успешни мрежови решения, използвайки ресурсите на топ компаниите в бранша. Нашият опит е гаранция, че продуктите, които ви предлагаме са надеждни и ефикасни!

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.