Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

HMI панели с разширена функционалност

Филтри

Изчисти

Производител

Размер

Mitsubishi Electric GOT 2000

Виж повече

Schneider Electric Harmony XBT GC

Виж повече

HMI с разширена функционалност

Каква е разликата между HMI панелите с разширена функционалност и базовите HMI панели?

HMI с разширена функционалност се отличават от базовите по това, че имат повече функции и поради тази причина можем условно да ги характеризираме като “следващо ниво” интерфейс човек-машина

Предлагат разнообразие от възможности, като показване на данни, управление на машината, съхранение на данни, PLC комуникация, превод на протоколи, графичен дисплей, известяване за аларма, възпроизвеждане на медии и интеграция на IoT. 

За усъвършенстван HMI тези възможности се възприемат като основни изисквания, но в същото време натоварват сериозно изчислителните модули на базовите HMI.

Надграждането на даден човеко-машинен интерфейс (HMI) дава на машинните оператори начин да взаимодействат и управляват система с още повече функции. Това взаимодействие е чрез графичен потребителски интерфейс (GUI), който улеснява обмена на информация и комуникацията между два типа HMI; ниво на надзор и ниво на машината. 

Като цяло HMI разширените функционалности са проектирани или за HMI на ниво машина, или за HMI на ниво надзор, с приложения, подходящи и за двата типа. Те може да са скъпи в началото, но могат да намалят дългосрочните разходи и да намалят съкращенията в дългосрочен план.

Как да изберем подходящия човеко-машинен интерфейс?

Изборът на HMI с допълнителни функционалности обикновено започва с анализ на продуктовите спецификации и функции. Ключовите съображения могат да включват архитектурата на системата, изискванията за производителност, интеграцията и разходите за доставки и операции. Примери за такива функционалности:

Модул за аларма

Дава възможност да се показват и потвърждават аларми на отделен панел, част от мрежа панели.

Известяване за аларма

Възможност за изпращане на алармени известия чрез принтер, SMS или електронна поща.

Одитна пътека

Усъвършенствано проследяване на процеса, идентификация на потребителя, свързана с времето и мястото на събитията, което позволява изтегляне и рационализиране на производствените процеси.

Обмен на данни на администратора

Позволява обмен на данни на администратора с обмен на данни в реално време между администратори на големи марки. Панелът действа като портал.

C# скрипт

Персонализира функционалността на едно действие или цяло приложение, като използва вашите собствени скриптове в C# скрипт редактора.

FTP сървър

Възможност за качване и изтегляне на файлове на операторския панел от отдалечен компютър.

Импликатор

Позволява да импортирате .NET модули или функционални блокове и допълнително разширяване обхвата на функционалността.

Импортиране на скрипт модули

Позволява разширяване на функционалностти на приложения чрез импортиране на скриптови модули с персонализирани функции, направени от разработчици на трети страни.

Импортиране компоненти на трети страни

Възможност за прилагане на персонализирани предварително дефинирани компоненти или поръчка на готови компоненти от доставчик трета страна.

Мултиконтролер

Един етикет може да бъде свързан към няколко контролера, което позволява едно и също HMI приложение да работи с различни PLC.

OPC UA сървър

Панелите могат да бъдат сървърни или клиентски, следователно те могат да комуникират чрез панелни мрежи или между завода и бизнес системата.

Генератор на отчети

Генериране на отчети въз основа на създадени от Microsoft Excel шаблони за отчети.  Отпечатване или запазване като Excel или PDF файл.

Обект с QR код

Използване на QR код за лесно сканиране със смартфон или друго устройство за четене на QR код данни директно от екрана.