Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

HMI панели с разширена функционалност

Филтри

Изчисти

Производител

Размер

Weintek HMI терминал cMTX

Виж повече

Weintek HMI терминал cMT

Виж повече

Weintek HMI терминал XE

Виж повече

Weintek HMI терминал iE

Виж повече

Weintek HMI терминал iER

Виж повече

Weintek дисплеи серия eMT

Виж повече

Mitsubishi Electric GOT 2000

Виж повече

Schneider Electric Harmony XBT GC

Виж повече

HMI с разширена функционалност

Каква е разликата между HMI панелите с разширена функционалност и базовите HMI панели?

HMI с разширена функционалност се отличават от базовите по това, че имат повече функции и поради тази причина можем условно да ги характеризираме като “следващо ниво” интерфейс човек-машина

Предлагат разнообразие от възможности, като показване на данни, управление на машината, съхранение на данни, PLC комуникация, превод на протоколи, графичен дисплей, известяване за аларма, възпроизвеждане на медии и интеграция на IoT. 

За усъвършенстван HMI тези възможности се възприемат като основни изисквания, но в същото време натоварват сериозно изчислителните модули на базовите HMI.

Надграждането на даден човеко-машинен интерфейс (HMI) дава на машинните оператори начин да взаимодействат и управляват система с още повече функции. Това взаимодействие е чрез графичен потребителски интерфейс (GUI), който улеснява обмена на информация и комуникацията между два типа HMI; ниво на надзор и ниво на машината. 

Като цяло HMI разширените функционалности са проектирани или за HMI на ниво машина, или за HMI на ниво надзор, с приложения, подходящи и за двата типа. Те може да са скъпи в началото, но могат да намалят дългосрочните разходи и да намалят съкращенията в дългосрочен план.

  

Имате нужда от професионална консултация?
Калоян Георгиев, ключови клиенти машиностроене
0884 221 165

 

 

Как да изберем подходящия човеко-машинен интерфейс?

Изборът на HMI с допълнителни функционалности обикновено започва с анализ на продуктовите спецификации и функции. Ключовите съображения могат да включват архитектурата на системата, изискванията за производителност, интеграцията и разходите за доставки и операции. Примери за такива функционалности:

Модул за аларма

Дава възможност да се показват и потвърждават аларми на отделен панел, част от мрежа панели.

Известяване за аларма

Възможност за изпращане на алармени известия чрез принтер, SMS или електронна поща.

Одитна пътека

Усъвършенствано проследяване на процеса, идентификация на потребителя, свързана с времето и мястото на събитията, което позволява изтегляне и рационализиране на производствените процеси.

Обмен на данни на администратора

Позволява обмен на данни на администратора с обмен на данни в реално време между администратори на големи марки. Панелът действа като портал.

C# скрипт

Персонализира функционалността на едно действие или цяло приложение, като използва вашите собствени скриптове в C# скрипт редактора.

FTP сървър

Възможност за качване и изтегляне на файлове на операторския панел от отдалечен компютър.

Импликатор

Позволява да импортирате .NET модули или функционални блокове и допълнително разширяване обхвата на функционалността.

Импортиране на скрипт модули

Позволява разширяване на функционалностти на приложения чрез импортиране на скриптови модули с персонализирани функции, направени от разработчици на трети страни.

Импортиране компоненти на трети страни

Възможност за прилагане на персонализирани предварително дефинирани компоненти или поръчка на готови компоненти от доставчик трета страна.

Мултиконтролер

Един етикет може да бъде свързан към няколко контролера, което позволява едно и също HMI приложение да работи с различни PLC.

OPC UA сървър

Панелите могат да бъдат сървърни или клиентски, следователно те могат да комуникират чрез панелни мрежи или между завода и бизнес системата.

Генератор на отчети

Генериране на отчети въз основа на създадени от Microsoft Excel шаблони за отчети.  Отпечатване или запазване като Excel или PDF файл.

Обект с QR код

Използване на QR код за лесно сканиране със смартфон или друго устройство за четене на QR код данни директно от екрана.

Следене на диаграми, цифрови снимки и подробни схеми с разширените функционалности на HMI

По-усъвършенстваните HMI системи позволяват на операторите да следят диаграми, цифрови снимки и подробни схеми на системата. Това ги поставя далеч отвъд основния тип HMI само с прости функции като наблюдение на процеси, извършване на много прости промени на някои индивидуални променливи или параметри, или зададени точки. 

Програмирането на допълнителни функции може да се извърши с помощта на базиран на Windows софтуер за екранен редактор. То позволява бързо редактиране на схеми и задаване на подходящи комуникационни протоколи. 

По-сложните HMI решения са структурирани около мобилни, преносими платформи като например Microsoft Windows CE, мащабируема версия на операционната система Windows за преносими устройства. 

Това представлява опция за спестяване на разходи, тъй като операционните системи се разпространяват на вграден HMI на ниво машина, отворени HMI машини, разпределени HMI сървъри и преносими HMI устройства.

 В зависимост от сложността на приложението има набор от налични I/O опции като броя на цифровите или аналогови входове и изходи, а комуникационните протоколи варират от прости RS-232 връзки до по-усъвършенствани протоколи като CANOpen, SERCOS, и комуникации, базирани на Ethernet. 

Разширените функции могат да позволят на HMI да се управлява от разстояние на клиент-сървър архитектура с връзка един към един. Изключителният контрол на оперативните правомощия предотвратява оперативни грешки, които могат да бъдат причинени от едновременна работа; в допълнение, задаването на пароли предотвратява неоторизирано проникване в базите данни.

Предимства на HMI панелите с разширена функционалност

Тези функции могат да помогнат за спестяване на време при въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване за автоматизация, като същевременно повишават производителността и ефективността за потребителите. Предимствата включват по-малко време на престой и повишена рентабилност.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.